◦ ◦ ◦ ◦

Спір о землю.

Телєґрами з Риґи доносять, що непорозуміння між Естонією і Латвією заострюється. Естонський уряд заявив, що безоглядно задержує собі Валч, за що віддає Ганаш, місточко над рижським заливом і кілька малих островів, які находяться досі під естонською владою.

 

Чеський уряд домагається плєбісциту.

Чеське пресове бюро доносить, що чеський міністер для закордонних справ др. Бенеш вислав офіціяльне звідомлення до конференції амбасадорів, що обі комісії для закордонних справ чеського парляменту заявилися за переведенням плєбісциту на Тешинськім Шлеську, Свіжу і Ораві.

 

Америка зрікається воєнного відшкодовання.

"Morning Pоst" доносить з Вашінґтону, що Зєдинені Держави зрезиґнували зі своєї участи у воєннім відшкодованню, яке має заплатити Німеччина.

 

Засідання найвищої економічної Ради.

"Daily Telegraph" подає, що останнє засідання найвищої економічної Ради відбулося без участи представників Росії.

 

Опір турецьких націоналістів в Тракії.

"Daily Mail" довідується з Константинополя, що турецькі націоналісти в Тракії рішили ставити опір.

 

Конференція в Cпa тільки формальність?

"Petit Parisien" доносить з Парижа, що Німеччина на конференції в Cпa буде стреміти до того, аби одержати дозвіл на удержування 200 тисячної армії і проволоку до надумання чи виплати відшкодовання можлива. Тому конференція в Cпa буде тільки формальністю. Зїзд в Брукселі доведе імовірно до цілковитого порозуміння в економічних і фінансових справах.

 

Румунські соц.-дем. за бойкотом Мадярщини.

ВКБ. доносить з Букарешту, що румунські соціяльні демократи рішили відбути в цілім краю збори за бойкотом Мадярщини.

 

Папський нунцій в Берліні.

Німецькі часописи доносять, що до Берліна прибув папський нунцій і вручив президентови Німеччини засвідчаючі листи.

 

Італія і Альбанія.

З Риму доносять, що Джолітті заявив в парляменті, що італійський уряд не висилає до Альбанії військ, тільки уповноважених заступників з повновластями союзних держав.

 

Італійські робітники проти війни з Альбанією.

Італійська робітнича Палата проклямувала ґенеральний страйк. Всі робітничі орґанізації видали відозву до пролєтаріяту і до жовнярів з зазивом, аби на війну проти Альбанії відповіли негайно революцією.

 

Німецькі представники на конференцію в Cпa.

Париж. Авас. Відомости одержані з Брукселі констатують, що на конференції в Cпa Німеччину заступати муть державний канцлєр, міністер заграничних справ, та державні секретарі для фінансових і військових справ. "Тамп" доносить, що представником Італії на міжсоюзній конференції в Брукселі буде ґр. Сфорца. Конференція буде отворена в пятницю під проводом визначного представника бельґійських правительственних кругів, мабуть Гайоменса. Як доносить "Тамп" конференція займеться передовсім поділом між союзників німецького відшкодовання.

 

Радіотелєґрама Чічеріна до Красіна.

Ціріх. Авас. Перехоплено тут радіотелєґраму вислану з Москви Чічеріном до Красіна. В телєґрамі цій жалується він, що комуніковання Москви з Льондоном дуже утруднене, що унеможливлює переговори. Тому Чічерін відкладає рішення в справах, які відносяться до анґлійських вірительностей до хвилі аж дістане відповідь на питання, які предложив.

 

Страйковий рух в Італії.

Рим. Авас. В місті панує спокій. Трамваєвий перзонал страйкує, але більшість робітників станула до праці. Соціялістична партія і союз праці заявилася проти ґенерального страйку. Телєґрами одержані з Медіоляну, Генуї, Турину, Неаполя, Фльоренції і Сицилії доносять, що там ніде не нарушено спокою.

 

Анархістична аґітація в Італії.

Рим. Радіо. "Джорналє д' Італія" доносить, що підчас слідства зарядженого в Анконі проти анархістичних аґітаторів найдено приналежні їм величезні суми. Здається декотрі виновники заворушень стреміли до повалення правительства Джолітія.

 

Турецько-грецька війна.

Париж. "Тамп" одержав з Царгорода відомість, що Мустафа Кемаль паша проголосив загальне повстання і задумує заатакувати з флянки грецьку армію.

 

Виїзд Реґінальда Товера до Брукселі.

Ґданьск. Антантський комісар сер Реґінальд Товер виїхав на короткий побут до Брукселі, де візьме участь у нарадах конференції, які там зачинаються.

 

Громадська думка

03.07.1920

До теми