◦ ◦ ◦ ◦

 

 

 

З італійського полону. "Державний уряд для справ повороту полонених (J.U.R.)" у Варшаві, Королівська 23. повідомляє що одержав від своєї Експозитури в Римі посмертні акти по померших жовнярах: Москвяк Антін, Дунаїв пов. Перемишляни; Лесів Данило, Коропець пов. Бучач; Туркевич Іван, Ремезівці пов. Золочів, Шагай Іван, Жуків пов. Бережани; Маркевич Іван, Цивків пов. Чесанів, Іваницький Степан, Конів пов. Радехів; Куленюк Степан, Снятин; Грай Микола, Незнанів пов. Камінка Стр.; Борис Михайло, Жовква; Карпюк Петро, Людвинівка (?); Головацький Трофим, Стрілки. — Відписи актів може одержати рідня, або правні спадкоємці по письменнім (або особистім) зголошенню до вище поданого уряду.

 

"Український Ювілейний Театр" у Львові відограє у второк 29. червня с. р. на загальне бажання другий раз — комедію В. Винниченка "Панна Мара". В четвер 1. липня с. р. піде "Суєта" — комедія Карпенка Карого.

 

Перші Загальні Збори "Українського Товариства Плекання Чужих Мов і Культур" відбулися дня 21. VI. с. р. при малій скількости членів. Збори відкрив член основатель проф. Михайло Галущинський. Предсідником зборів вибрано проф. Василя Білецького. Потребу, ціль і статут Товариства обяснив Степан Шах. По рефераті вибрано виділ, до якого ввійшли: Проф. Василь Білецький яко голова, Д-р Остап Макарушка, заступник голови, Степан Шах, секретар, Петро Волинець, скарбник, Степан Панчак, господар, п. Леся Голубцева, бібльотекарка. На заступників виділових вибрано: Проф. д-ра Івана Раковського й д-ра Гната Панчишина. До контрольної Комісії увійшли: Проф. Михайло Галущинський, п. Люба Білобранівна і Петро Гнатевич. По виборі розвинулася дискусія над розвиненням життя Товариства. Порішено приступити до отворення секцій, підшукати відповідних учителів, отворити курси для початкуючих й постаратися о cercle для тих, що вже володіють даними мовами. Рівночасно вказано виділови, щоби навязав культурні зносини з подібними Товариствами за границею, постарався о закордонні часописи й журнали, о книжки та видав відозву до суспільности, щоби вписувалися в члени звичайні й спомагаючі, щоби записувалися на платні курси та щоби присилали до бібльотеки Товариства використані вже підручники та белєтристику.

 

Нові члени. "Український фонд воєн них вдовиць і сиріт" у Львові повідомляє отсим, що на днях як члени основателі вступили ВП. Пан Роман Зубик з вкладкою 1.500 Мк, а Товариство Союзний Базар з вкладкою 1.700 Мк.

 

В справі літного приділу вугля подає маґістрат до відома, що від дня 24. червня можна набувати вуголь в відповідних міських і рейонових склепах в скількости по 59 кґ. на кухонне огнище за відтяттям 6 купону купонового аркуша.

 

Поїзди до Праги і Відня. З днем 23. червня введено курс безпосередних ваґонів І. і IІ. кляси до Праги і Відня, при поспішнім поїзді ч. 10. Відїзд зі Львова кождого понеділка, середи і суботи о год. 23.10, а приїзд до Праги що четверга, неділі і вівтірка о год. 21.37 а до Відня о год. 20.20 що четверга, неділі і вівтірка. З поворотом відходити-муть ці ваґони до Праги о год. 7.15 що середи, пятниці і неділі а до Львова приїзджати муть влучені до поспішного поїзду ч. 9 о год. 7.55 що четверга, суботи і понеділка.

 

Громадська думка

26.06.1920

До теми