◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Назву улицї Шевченка надала вчера рада міста Львова новій уличцї [ще не забудованій] на грунтах Дидацкого, що лучить улицю Зелену з улицею Кохановского — при нагодї нового поименованя кількадесяти улиць міста.

 

Другій відчит проф. М. Грушевского о послїдних повістях Генрика Сїнкевича відбуде ся в суботу 29-ого с. м. о годинї 4. в комнатах Рускої Бесїди. О як найчисленнїйшу участь просить видїл "Клюбу Русинок" як своїх членів так також членів других народно-руских товариств. По відчитї відбуде ся спільна прогулька. — Від видїлу "Клюбу Русинок" Г. Шухевичева.

 

Нова руска часопись "Селянин" [селяньска илюстрована] почне від 1-ого липня виходити в Нових Мамаївцях на Буковинї під редакцією господаря Георгія Никифоровича Савчука.

 

Торжественне закінченє шкільного року в міскій школї промислово-торговельній у Львові відбуде ся дня 29 с. м. о годинї 10-ій рано в сали ґімнастичній школи Мицкевича. Підчас того буде уряджена вистава праць письменних, рахункових і бухальтерійних учеників.

 

Перегони кіньскі у Львові розпочали ся вчера при слабій участи зрітелїв. Всїх бігів було вчера шість. В першім бігу нагороду ґр. Потоцкої з додатком 50 дукатів взяв Володислав Шіндлєр. В другім бігу ставали лиш два конї Тарновского і розумієсь взяв він нагороду 1,200 корон. В третім і четвертім, а також в бігу мисливскім виграв п. Скацеґіна і се принесло єму 4.200 корон нагороди. В бігу о нагороду правительственну поборов кінь ґр. Тарновского і виграв свому панови 4.000 корон.

 

В Бережанах відбуде ся дня 3 н. ст. липня с. р. о годинї 9-ій перед полуднем торжественне відслоненє памятника, поставленого 55-им полком піхоти в память товаришів поляглих підчас війни в роцї 1866-ім. Того дня відправить ся богослуженє і посвяченє памятника. По промові священика наступлять церемонії войскові, а по відогранім имнї цїсарскім — дефіляда войскова. Камінний памятник в видї осьмокутного обеліска виглядає дуже гарно. На широкій підставі красує ся з переду напись: "Dulce est pro patria mori". На обеліску хрест, пальма і вінець, все вирізьблене плястично, а по боках вирізані прізвиска поляглих вояків. Двоголовий орел з на-пів розпростертими крилами, вирізьблений також з каміня, прикріплений до верху обеліску.

 

В справі процесу ряшівских гузарів вислав угорскій дневник Pesti Naplo свого сотрудника до Перемишля, щоби там автентично розвідав ся о судьбі гузарів. Редактор приїхавши удав ся сейчас до мешканя команданта корпусу ґенерала Ґальґочого, а той казав єму за пів години зайти до будинку команди корпусної. Там доперва ґен. Ґальґочі мав в присутности двох офіцирів досить прикрими словами заявити редакторови, що ґазета не має права мішати ся у внутрішні справи войскові, тож відмовляє всяких пояснень. Редакція Pesti Naplo, розказавши таку исторію, закинула ґен. Ґальґочому "брак вихованя"...

 

Дрібні вісти. В Будапештї здефравдував директор акційного товариства Іосиф Ґрінбавм 100.000 зр. і здаєсь утїк з братом своїм до Америки. — В Каменобродї повіта городецкого украли коноводи селянинови Иванови Марущакови троє коней і віз драбинастий. — В Градци стрейкує до 600 помічників столярских а в Карльсбадї почали стрейк помічники шевскі. — Цїсар помилував трех засуджених львівским судом на кару смерти через повішенє за убійство в селї Прусах, і в наслїдок сего двоє: Паранька Гнат і Пінкас Ман дістали 20 лїт тяжкої вязницї а Айзик Есіґ вязницю дожизнену. — У Відни вибрано на рік шкільний 1895/96 ректором університету професора австрійского процесу цівільного д-ра Антона Менґера а ректором політехніки професора механічної технольоґії Фридриха Кіка.

 

Дѣло

 

28.06.1895

До теми