Там, де керують з кабінету.

 

В соціалістичному змаганні машинно-тракторних станцій Мшанецька МТС посідає останнє місце. Весняний план тракторних робіт МТС не виконала, порушила договір з колгоспом на тракторні роботи. При оранці припущено ряд порушень агротехнічних правил. Оранка проводилась без боронування в агрегаті, припускались огріхи.

 

Колгосп імені Сталіна — один в Буданівському районі. Здавалося б, що для його піднесення МТС використав всі свої можливості. Від машинно-тракторної станції слід було чекати не лише швидкого і високоякісного проведення весняних польових робіт, а й повсякденної допомоги в організації праці, налагодженні обліку, зміцненні трудової дисципліни серед колгоспників. Проте, цього не сталося.

 

Причина відставання Мшанецької машинно-тракторної станції полягає, перш за все, в поганому керівництві з боку директора тов. Шалова, старшого агронома тов. Микитіна і старшого механіка тов. Шиманського.

 

Трактористи тут молоді. Вони вперше сіли за кермо машини. Їх треба вчити безпосередньо в борозні. Треба щодня аналізувати їхню роботу, на ходу виправляти недоліки, організувати серед них соціалістичне змагання і щодня висвітлювати його показники. Для цього необхідно бувати в полі, там, де працюють трактористи. Але мшанецькі керівники обрали кабінетний стиль керівництва. Трактористи дуже рідко бачать їх біля себе.

 

Народний Комісар Земельних Справ СРСР тов. Андреєв у своєму наказі поставив завдання — домогтися безперервної продуктивної роботи кожного трактора протягом 600 хвилин на добу. Не борються в Мшанецькій МТС за виконання цього завдання. Робочий день трактористів тут починається в 11 годин дня і закінчується о 7—8 годині вечора.

 

Погано поставлений облік роботи трактористів також гальмує продуктивність праці. Трактористи не знають скільки хто зробив за день, скільки пального витратив, як оцінена якість його роботи.

 

Проаналізувавши причини відставання МТС, дивуєшся, як це Буданівський райком КП(б)У мириться з таким станом?

 

Мшанецька МТС може, і повинна, працювати краще: Для цього треба тільки усунути недоліки в керівництві роботою колективу, зокрема, трактористів. Директор, механік і агроном повинні стати організаторами безперебійної роботи тракторного парку, керівниками боротьби трактористів за високу культуру у використанні кожної машини.

 

П. Левчук, агроном обласного земельного відділу.

 

Вільне життя

 

10.06.1945

До теми