Школи Тернопільщини напередодні іспитів.

 

Незабаром розпочнуться випускні екзамени та перевідні іспити в школах нашої області. З почуттям піднесення і хвилювання вступають учителі й учні в цей найвідповідальніший період у житті школи.

 

Кожна школа, підводячи річні підсумки своєї роботи, повинна скласти звіт перед державою, перед усією радянською громадськістю, як вона виконала високі вимоги, що їх ставили перед нею партія й уряд. Які знання і практичні вміння набули її вихованці, чи прищепила вона їм навики культурної поведінки, соціалістичного ставлення до праці, усвідомлення тих високих обов'язків, які покладає на них наша Батьківщина.

 

Школа в нашій країні оточена всенародною увагою. Навіть у суворі роки великої Вітчизняної війни не послабло піклування партії та уряду про школу.

 

Рішення про заходи по підвищенню якості навчання, про скасування соціалістичного змагання в школах, про введення п'ятибальної системи оцінки знань учнів, про роздільне навчання, спрямовані до одного — піднести якість роботи школи, добитися, щоб вона давала учням глибокі й сталі, систематизовані знання, уміння практично застосувати їх у житті.

 

Наступні іспити повинні показати, як учительство Тернопільщини усвідомило свій обов'язок, як воно боролось за створення радянської школи, як виховує дітей, як ліквідувало наслідки тієї підлої роботи, яку проводили німецькі фашисти та їхні наймити — українсько-німецькі націоналісти.

 

Навчальний рік в усіх класах iкіл нашої області закінчаться 20 червня, а в перших, других і третіх класах закінчився 20 травня. В IV, VII і X класах будуть випускні іспити в межах перехідних програм даного класу. Для тих класів, які повністю підготовлені до складання екзаменів, за дозволом обласного відділу наросвіти будуть проводитися випускні екзамени та екзамени на атестат зрілості. Так, Чортківській середній школі №1, Лановецькій, Кременецькій, Теребовлянській середнім школам облВНО дозволив проводити екзамени. Про серйозну і наполегливу роботу в цих школах свідчать задовільні наслідки виконання контрольних робіт.

 

Більшість шкіл нашої області виконали державні програми, старанно готуються до іспитів та випускних екзаменів. В школах Тернополя, Бережан, Кременця, Копичинців, Чорткова систематично проводяться консультації, лекції-огляди, повторення та закріплення учнями пройденого матеріалу. В Теребовлі, Ланівцях, Чорткові і ряді інших шкіл в основному вже виготовлено іспитові картки. В Кременці і Товстому школи провели районні батьківські конференції. В Чортківській середній школі №1 колектив учителів і комсомольська організація особливо старанно готуються до іспитів. Ще в квітні закінчена вся документація до іспитів (складання іспитових запитань, текстів письмових робіт), обговорена і подана на затвердження. Розроблено детальний календарний план за інструкцією про іспити. В кожному класі оформлення його (пам'ятка для учнів, таблиці формул, лозунги, теми предмета) закликає учнів до сумлінної, чесної підготовки до іспитів та екзаменів. Влаштована кімната, де діти готуються до іспитів, тут зібрані необхідні підручники, література, використовують наочні приладдя. Досить гарно дають лекції-огляди і консультації вчителька математики тов. Яковлева, вчителька історії тов. Непритворна, вчителька IV класу тов. Іващенко та інші.

 

Контрольні роботи та перевірка знань показали, що учні початкових шкіл: Глещавецької (завшколою т. Бондарук), Семенівської (завшколою т. Сороцький) Теребовлянського району вивчили і свідомо засвоїли програмовий матеріал.

 

Але не скрізь ще рівень знань учнів відповідає вимогам програми. В Синявській початковій школі, Чортківського району, учні IV класу зовсім не змогли виконати контрольні роботи з української мови й арифметики. Це говорить про те, що вчитель і завідуючий цієї школи неуважно, безвідповідально проводили навчання.

 

Непохитний закон для кожної школи — це вимогливість, правильність оцінок, не припускати лібералізму в оцінці знань учнів. Вимагати від учнів сталих, систематизованих знань, це не значить залякувати їх. Треба чутливо підходити до кожної дитини, суворо, але правильно виявити й оцінити підготовленість учнів.

 

Районні методичні кабінети, інститути удосконалення вчителів повинні конкретно допомогти вчителеві у підготовці та проведенні іспитів. Добре організована робота Теребовлянського райметодкабінету (завідуюча т. Дзендзіловська). Всі матеріали, які потрібні для повторення, проведення іспитів систематизовані. Майстерно, з любов'ю до своєї праці ставиться т. Дзендзіловська. Вона проводить консультації, практикум з каліграфії для вчителів, організовує виготовлення наочних приладь.

 

Шкільним бібліотекам треба теж перебудувати свою роботу. Вони можуть і повинні подати допомогу учням у підготовці до іспитів.

 

Членам екзаменаційних комісій, за інструкцією Народного Комісаріату освіти, надаються великі права. Вони несуть повну відповідальність за правильне проведення екзаменів, за правильність оцінок знань учнів. І відділи народної освіти не повинні обмежуватися затвердженням списку комісій, а конкретно керувати їх роботою. Асистенти не можуть пасивно спостерігати хід іспитів, а зобов'язані брати активну участь в опитуванні, виявленні справжніх знань учнів.

 

Під час іспитів не слід забувати й про організацію дозвілля дітей, але влаштовувати його так, щоб воно не відбивалося негативно на якості підготовки учнів до екзаменів.

 

Іспити та екзамени цього року повинні пройти на високому рівні. За проведенням їх слідкуватиме вся громадськість. Це є серйозна перевірка всієї роботи школи за цілий навчальний рік. Партійні і радянські організації зобов'язані допомогти кожній школі успішно підготуватись до іспитів і провести їх на високому рівні.

 

Велика Вітчизняна війна переможно закінчена. Почався період мирного будівництва, період дальшого зміцнення могутності нашої Батьківщини. Для цього потрібні освічені, культурні кадри. Такі кадри покликана готувати і виховувати наша школа з молодого покоління радянських патріотів.

 

Вільне життя

 

05.06.1945

До теми