◦ ◦ ◦ ◦

Звідомлення польського ґенерального штабу з 27. ц. м.

На південь від Двини завзяті бої тривають дальше. Неприятель наступає без перерв в ріжних місцях нашого фронту між Двиною а Припятю. Особливо сильні бої велися на північний захід від Борисова, в місцевости Плещевичі, Зади і Земблин. Усі ворожі наступи на цілім відтинку наші відділи відперли. Вони перейшовши до контракції по кількагодинних боях зневолили неприятеля до втечі, при чім знищили одну большевицьку бриґаду. Взято тут 150 полонених і кільканайцять машинових крісів. Відтяті ворожі відділи на західнім березі Березини постепенно виловлється та нищиться. Польська кіннота підполковника Андерса окружила і взяла в полон на північ від Бобруйська в районі залізничого шляху чотири сотні козаків, 400 коней і 9 машинових крісів.

На фронті між Дністром і Дніпром неприятель вдарив на наше праве крило. Усі наступи відперто, неприятеля зневолено до утечі.

На північ від Київа наші відділи смілим випадом по рукопашній боротьбі зайняли село Старомє, беручи 60 полонених. На решті цього фронту стежна діяльність.

 

Красін в Льондоні.

З Копенгаґи доносять, що Красін в товаристві 36 делєґатів удався через Христіянію до Льондону.

 

Новий президент Мексику.

Радіо з Ліону доносить, що мексиканський конґрес вибрав 224 голосами Адольфа де ля Гуерту тимчасовим президентом. Ґенерал Пабльо Ґонцалєс одержав 28 голосів. Похорон Карранци відбувся в понеділок без ніяких випадків.

 

Греція обсадить Тракію.

К. Б. доносить з Амстердаму, що на згромадженню в Адріяпополі рішено обсадити Тракію грецькими військами.

 

Сподіваний опір. Інтервю з Максимом Ґорким.

"Excelsior" оголошує інтервю з Максимом Горким, в якім він заявив, що не є приклонником большевизму ні комунізму. Він додав, що мав би багато сказати й написати, одначе під цю пору не може цього зробити. Є він головою двох видавничих підприємств, що видали без цензури твори Толстоя.

 

Литовський парлямент.

З Ковна доносять, що при отворенню литовського парляменту зайшов характеристичний випадок, а саме ніяка партія не хотіла зайняти місця на правиці. — Це одинокий парлямент, який складається з самої лівиці.

 

Перед новим переворотом в Німеччині.

Науен. Радіо. Сподіються нового перевороту в Німеччині, в роді Кaппa. Земельні власники нагромаджують оружє і приймають до служби вислужених жовнірів. Кажуть, що хочуть так забезпечитися перед евентуальними комуністичними заворушеннями.

 

Мировий договір з Австрією.

Ліон. Радіо. Палата депутованих ратифікувала одноголосно мировий договір з Австрією.

Ліон. Підчас дискусії в палаті депутованих в справі мирового договору з Австрією, п. Тардіє вказуючи на це, що Австрія сама поділилася, бо меншість угнітала там більшість і народи ждали лишень нагоди до проголошення своєї незалежности, зазначив, що сталося це в падолисті 1918. коли Польща і Чехо-Словаччина проголосили свою независимість при помочи Франції. Франція піддержувала домагання Чехо-Словаччини до осягнення границь потрібних до її розвитку а таксамо Польщі до одержання Ґданьска і Східної Галичини. Такесаме становище заняла Франція в відношенню до Румунії і Греції. Тепер на місци федеративної Австрії повстали незалежні републики. Франція з гордістю може заявити, що причинилася до їх повстання.

 

Відбудова Европи.

Ліон. Радіо. Француська ліга відбула в Сорбоні конференцію в справі відбудови Европи. Проводив Віктор Стрель, котрий заявив, що відбудова може наступити, коли мировий договір буде точно додержаний. До сего потрібне безуслівно повне відшкодовання і розоруження Німеччини.

 

Францусько-німецька економічна конференція.

Науен. Радіо. Німецька преса доносить, що підчас францусько-німецької економічної конференції в Парижи, француські промисловці виявили бажання, щоби заступники великого німецького промислу прибули до Парижа.

 

Литовсько-естонське порозуміння.

Париж. Радіо. До Риґи прибули представники француських військових місій Рістель і Роґу, щоби порозумітися в справі політичної акції, для доведення до ціли приязного порозуміння між Естонією і Литвою.

 

Громадська думка

30.05.1920

До теми