◦ ◦ ◦ ◦

 

Воєнні виновники.

З Науен доносять, що німецькі військові, вичислені в останній ноті як воєнні злочинці, одержали від прокуратора візвання до Липська на час від 7 до 20 червня.

 

Султан уступає.

К. Б. доносить з Льондону, що султан переслав Найвищій Раді письмо з заявою, що він рішився уступити і віддати владу антантській комісії, бо не може підписати умов мира. На це письмо Найвища Рада ще не дала ніякої відповіди.

 

Совітський амбасадор в Естонії.

З Вильна доносять: Представник совітської Росії при естонськім уряді має бути ґр. Бенкендорф. Це бувби перший представник совітів при заграничнім уряді.

 

Міжнародна торговельна Палата.

Радіо з Ліону. Створення міжнародної торговельної Палати прибирає конкретні форми. В середу відбулося засідання представників великих господарських орґанізацій Зєдинених Держав, Анґлії, Італії, Бельґії, та Франції для обговорення статуту нової орґанізації і опрацьовання проґрами конґресу, що відбудеться в Парижі від 21. до 26. червня.

 

Мадяри підписують мировий договір.

"Morgenztg." доносить з Будапешту, що мадярський уряд заложить протест з приводу мирового договору, одначе його підпише. В тім напрямі мала вплинути на Мадярщину Франція. Письмо долучене до мирового договору викликало серед Мадярів велике здивовання. Воно робить їм надію, що найпекучійші територіяльні рішення можуть бути змінені вже в близькій будучині й то в користь Мадярщини. Антанта признає отверто, що до Мирового договору вкралися під етноґрафічним і господарським оглядом деякі неправильности, і робить вигляди, що комісії для визначення границь злагодять ці неправильности, бо вони є покликані до цього, аби наглядні неправильности подавати до відома Ліґи Народів.

 

Большевицьке звідомення з 17. ц. м.

Наступи над Березиною відбито.

На південно-західнім фронті ведуться завзяті бої на північній схід від Київа. В области Кеакассі (?) червоні війська в протинаступах зломили ворожий опір і посунулися вперед на правім березі Дніпра. Успішні для нас бої ведуться дальше.

На Криму відперто ворожі наступи на 25 верств на схід від Перекопу.

 

Нові границі Данії.

Ліон. Конференція амбасадорів означила нові границі Данії — по заакцептуванню їх Фошем.

 

Нітті утворить новий кабінет.

Рим. Нітті згодився утворити новий кабінет і відбув довшу конференцію з королем. Нітті упевнився вже щодо участи в правительстві народніх радикальних і демократичних партій. Є погляд, що в четвер урядово оголошена буде ліста нового кабінету.

 

Справа відлучення Шлєзвіґа.

Науен. На інтерпеляцію всіх партій, за виїмкою партії незалежників, в справі відлучення півн. Шлєзвіґа, заявив на народніх зборах німецький міністер загр. справ Кесер, що введеннє міжнародною комісією для Шлєзвіґа данського права і данської монети, противиться постановам мирового договору. Коли Найв. Рада при визначенню границь віддасть дійсно Данії чотири спірні округи, то в Німеччині не буде спокою доти, доки ці безперечно німецькі области назад не будуть злучені з Німеччиною.

 

Мировий договір між Бельґією і Австрією та Болгарією.

Ліон. Бельгійський сенат приняв мирові договори з Австрією і Болгарією.

 

Грецький король у Франції.

Атени. Ава. Король Олександер виїхав до Парижа на покладі контрторпедовця.

 

Америка-Ґданьск.

Науон. Лінія Кунарда уладжує правильну комунікацію між Америкою і Ґданьском.

 

Бокар Льов про армію Вранґля.

Амстердам. "Телєґраф" доносить: Бонар Льов заявив у палаті громад, що на скільки йому відомо, ґен. Вранґель підлягає в полудн. Росії тому самому правительству що Денікін. Але правительства цего Анґлія не признала і не удержує ніяких урядових зносин з представником полуднево-російського правительства в Льондоні.

 

Відповідь Угорщини на мир. договір.

Ліон. Член угорської мирової делєґації Пражновски вертає в четвер до Парижа, де вручить Найв. Раді відповідь угорськ. правительства на мирові услівя.

 

Голодові заворушення в Мадриті.

Ліон. З Мадриту доносять, що відбулася там маніфестація жінок проти доріжні і браку хліба. Жандармерія мусіла вжити пального оружя. Було багато ранених. Проголошено виїмковий стан.

 

Громадська думка

 

23.05.1920

До теми