◦ ◦ ◦ ◦

 

Програма дій місцевої промисловості. В постанові РНК УРСР і ЦК КП(б)У накреслена велика програма дій підприємств місцевої промисловості. Особлива увага надається організації виробництва обозних виробів. Крім загальних обозних заводів передбачається відкрити спеціальні майстерні по виробництву ободів та інших обозних деталей. В якому стані зараз наше обозне виробництво? Завод в Тернополі зараз має виробничу спроможність до 2 тисяч возів на рік. З добудовою цього заводу та побудуванням стельмашного цеху і складальних цехів, з переведенням устаткування на рух електрикою ми зможемо дати в 1946 році не менше 5 тисяч возів. Для цього у нас вже підготовлено устаткування, обладнується лінія, що сполучить завод з електростанцією. Передбачається кооперування підприємств, зв'язаних з виробництвом обозів. У Копичинцях майже закінчено організацію обозного цеху, який виготовлятиме дерев'яні деталі для Тернопільського обозного заводу у цьому році. Не менше 2 тисяч комплектів деталей буде давати для цього заводу і посилений устаткуванням цех в м. Шумську.

Крім того закінчується відбудова обозного цеху в м. Кременці, який в цьому році мусить дати 500 возів, а в 1946 році — до 2 тисяч возів. Постановою намічено розгорнути виробництво речей широкого вжитку, зокрема пічного литва для відбудови житлового фонду. Це завдання ми виконаємо, відбудувавши та розвинувши ливарно-механічний завод у Чорткові. Для цього ми тут збільшуємо спроможність ливарного цеху за рахунок побудови в цьому році другої вагранки. Маємо відбудувати у II кварталі ливарно-механічний завод у Бучачі.

Разом з іншими ливарно-механічними заводами згадані підприємства задовольнять потреби області у цих виробах. У Бучачі запроектовано побудувати пресо-штампувальний цех для виробництва лопат, ложок тощо. Працівники наших підприємств одностайно дякують радянській владі і більшовицькій партії за їх піклування про економічний розвиток Тернопільщини. Вони зобов'язуються невтомно працювати над посиленням виробничої спроможності своїх підприємств і над поширенням асортименту товарів широкого вжитку.

 

Піклування про охорону здоров'я трудящих. В нашій області намічена досить густа сітка лікувально-профілактичних установ. Велику увагу приділяється поширенню медичних установ на селі. Так, наприклад, кількість фельдшерських і акушерських пунктів становитиме 375, цебто на кожні 2-3 села буде фельдшерський чи акушерський пункт. Збільшується кількість лікарських ліжок майже вдвічі і в кожному районі, крім райцентру, буде одна лікарня в найвіддаленішому селі. Збільшується кількість пологових ліжок в сільських місцевостях.

До виконання постанови вже приступлено: відкрито обласний пастерівський пункт в місті Теребовлі з гуртожитком при ньому. Приступлено до організації сільських лікарень. В Скала-Подільському районі для сільської лікарні (село Озеряни) виділено гарний будинок, в якому буде організована робота лікарні за всіма вимогами медичної науки. Організується дитячий санаторій в Заліщиках. Мережа лікувально-профілактичних установ в області, згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У, має бути більшою, ніж вона була до війни.

 

За дальший розквіт радянської культури. Трудящі нашої області, під керівництвом партійних і радянських організацій, провели велику роботу по відбудові господарства і культури, зруйнованих фашистськими варварами. Постанова РНК УРСР, і ЦК КП(б)У про заходи по відбудові та розвитку народного господарства в західних областях України ставить перед працівниками культурно-освітньої роботи конкретні і відповідальні завдання. Вона мобілізує весь колектив працівників культурно-освітньої роботи на якнайшвидше завершення відновлення всієї мережі культурно-освітніх закладів, на те, щоб всі сільські клуби і хати-читальні були перетворені на справжні центри культурно політичної роботи на селі. Працівники культурно освітніх установ Тернопільщини прикладуть всі зусилля, всю енергію, всі знання і досвід, щоб з честю виконати це завдання.

 

Більше посіємо багаторічних трав. Багаторічних трав у нашій області сіялось дуже мало. Між тим, вони є цінним кормом для тваринництва і разом з тим важливим заходом підвищення врожайності зернових культур. Якщо після вирощування конюшини, люцерни, еспарцету посіяти зернову культуру, то врожай її буде вищий у півтора-два рази, ніж на ділянках з іншими попередниками. Пояснюється це тим, що багаторічні трави лишають по собі в грунті багато споживних речовин, покращують хімічні, фізичні і біологічні властивості грунту, відновлюють його структуру і тим підвищують родючість. За два роки свого росту люцерна залишає в грунті на одному гектарі поля 59 центнерів органічних речовин і 95 кілограмів азоту. Еспарцет залищає по собі 55 центнерів органічних речовин і 104 кілограми азоту, конюшина — 35 центнерів органічних речовин і 75 кілограмів азоту. Як добриво, багаторічні трави своєю якістю не поступаються перед гноєм. В цьому році ще не пізно сіяти багаторічні трави. Чим більше посіємо їх на колгоспних, радгоспних і громадських землях, тим кращу кормову базу створимо для тваринництва і тим міцніший фундамент закладемо під урожай зернових культур наступних років.

 

Вільне життя

18.05.1945

До теми