Виробничий план — основа роботи колгоспу.

 

Досвід багаторічної роботи колгоспів східних областей довів, що без плану неможливо колективно господарювати. Тому то статут сільськогосподарської артілі зобов'язує колгоспи провадити своє господарство за планом, дотримуючись встановлених урядом планів сільськогосподарського виробництва та зобов'язань артілі перед державою.

 

В колгоспах складаються виробничі та робочі плани. Виробничий план і прибутково-видатковий кошторис складаються на рік за формою, встановленою урядом.

 

Робочий план складається на певний період: на весняну сівбу, збирання врожаю, осінні роботи тощо. За своїм змістом — це є план організації праці, розстановки робочої сили, тягла, сільськогосподарських машин. В ньому також визначаються строки проведення робіт.

 

У виробничому плані відображаються основні господарські заходи, які необхідно провести в поточному році. Кожна цифра, занесена в графу цього плану, повинна бути ретельно продумана. Взяти, наприклад, планування посівних площ по кожній культурі і забезпеченість цих площ насінням. Ознайомившись з державним завданням посівних площ, яке дається районними організаціями, треба кожну культуру в колгоспному масиві розмістити по відповідних попередниках, згідно встановленої сівозміни. Норми висіву необхідно встановити у відповідності з агрокультурним станом полів та висновків науково-дослідних установ.

 

Перед складанням виробничого плану в колгоспі необхідно обговорити та затвердити на загальних зборах норми виробітку і оплати праці. Ці норми для кожного колгоспу мають бути такими, які відповідали б організаційному стану, ступеню механізації процесів виробництва та ґрунтовим умовам.

 

Згідно статуту сільськогосподарської артілі виробничий план повинен складатись правлінням колгоспу за допомогою агрономів райземвідділів та МТС. До участі в плануванні слід залучати широкий колгоспний актив: бригадирів, ланкових, досвідчених колгоспників. Опрацьований правлінням колгоспу план обов'язково затверджується загальними зборами колгоспників, а потім — районною Радою депутатів трудящих.

 

Після того, як виробничий план набрав законної сили, правління колгоспу встановлює виробничі завдання бригадам, ланкам і повсякденно контролює їх виконання. При встановленні виробничих завдань визначається обсяг робіт і строки їх виконання. Через кожні п'ять-десять днів правління перевіряє, як бригада чи ланка виконує своє виробниче завдання.

 

Молоді колгоспи нашої області вперше в цьому році складають виробничі плани. Допомогти їм детально опрацювати заходи, накреслити організаційні й агрономічні заходи щодо підвищення продуктивності колгоспного виробництва, зобов'язані спеціалісти сільського господарства.

 

Всебічну допомогу в складанні виробничих планів колгоспам надали керівники і спеціалісти в Гримайлівському районі. В колгоспі імені Сталіна у складанні плану взяли активну участь не лише члени правління, бригадири, ланкові, а й рядові колгоспники. План складався під керівництвом агронома районного земельного відділу. Колгоспники обговорили норми виробітку й оплати праці та затвердили їх на загальних зборах. Всі колгоспники прикріплені до бригад, ланок. Земельні ділянки, робоча худоба, реманент закріплені за виробничими бригадами. Кожен бригадир і член бригади знають, за який врожай повинні боротися в 1945 році та які агрозаходи треба провести, щоб виростити запланований врожай. В цьому колгоспі добре поставлена організація праці, яка в поєднанні з соціалістичним змаганням дає чудові результати. Завдяки цьому сівбу ранніх зернових колгосп імені Сталіна вивершив за 8 робочих днів.

 

В Скала-Подільському районі в складанні виробничих планів також беруть активну участь всі спеціалісти сільського господарства.

 

Не так поставились до цієї важливої справи керівники і спеціалісти Товстенського району.

 

Головний агроном райземвідділу тов. Троян-Бондаренко складала виробничі плани колгоспів у своїй канцелярії. В районі є чотири колгоспи. Проте, лише з колгоспу Імені Будьонного голова та рахівник були присутніми в райземвідділі при складанні плану.

 

Цілком зрозуміло, що такі "плани" є не що інше, як зайвий клаптик паперу. Секретар райкому КП(б)У тов. Піддубний і голова райвиконкому тов. Коровацький знають про це, але нічого не зробили, щоб виправити цю неприпустиму помилку районного земельного відділу.

 

В результаті формального ставлення до складання виробничих планів, колгоспники Товстенського району з виробничими завданнями не обізнані, норм виробітку не знають. Бригади й ланки тут організовані лише на папері. Ні ділянки землі, ні худобу, ні інвентар за ними не закріплено.

 

Необхідно швидше виправити припущені помилки, забезпечити по всіх колгоспах широку участь колгоспників у складанні виробничих планів на 1945 рік. Допомогти в цьому молодим колгоспам повинні керівники партійних та радянських організацій і спеціалісти сільського господарства.

 

Вільне життя

08.05.1945

До теми