◦ ◦ ◦ ◦

Велика активність трудящих. Робітники і службовці Збаражської МТС передплатили позику в розмірі трьохтисячної зарплатні. Ініціаторами цього були т.т. Задейко та Гібчук. Вносячи готівкою в позику 1.000 карбованців, селянин Збаража т. Хоменюк Петро, син якого загинув на фронті, сказав: "Нехай мої кошти ще більше закріплять бойову славу нашої зброї і разом з внесками всього народу, як помста, впадуть на голову конаючого фашистського звіра". Організовано пройшла передплата в селі Новики, де селяни внесли готівкою 4.400 крб., давши в позику державі 18 тисяч. В селі Саратовка сума передплати склала за вечір 4 травня 7 тисяч карбованців. Селяни цього села т.т. Кольба і Бригадир передплатили позику кожний на тисячу карбованців і внесли цю суму готівкою. Всього по району за перший день передплачено позики на 423 тисячі крб.

 

Нагородження й преміювання залізничників. Начальник Львівської залізниці нагородив значками, нагрудними галузевими знаками й преміював грішми 107 залізничників нашої області за стахановсько-кривоносівську роботу. По Тернопільському відділку нагороджено і премійовано 74 чоловіка, по Чортківському — 33 чоловіка. Серед нагороджених тернопільчани коваль т. Сухович, завідувач їдальні т. Ловча, боєць охорони т. Тихонов, черговий по депо т. Вареник, стрілочник т. Яковлев, колійний майстер т. Циганок, машиніст т. Коновалов, електромеханік т. Владика й інші. Серед нагороджених чортківців — черговий по станції Копичинці т. Журавльов, колійний наглядач т. Пелехатий, диспетчер т. Куманцев, вагонник-автоматник т. Карпухіна й інші. Значками "Ударнику Сталінського призову" нагороджені тернопільчани — черговий по станції т. Карачевцев, головний кондуктор т. Попова, чортківці — черговий по станції Заліщики т. Павлов, колійний наглядач т. Тобінський.

 

Не виконане рішення. Керівники Велико-Борківського районного відділу зв'язку не забезпечують своєчасну доставку газет, листів населенню. На 26 сільрад в районі є лише 7 листонош. Відповідного приміщення районна контора зв'язку не має, охороняти цінності ніде, а тому два цінних пакунки вже вкрадено. Рішення райвиконкому і райкому КП(б)У про поліпшення роботи відділу зв'язку не виконується.

 

Слідами ненадрукованих листів. До редакції надійшов лист про безладдя в їдальні Золото-Потікської райспоживспілки. Цей лист був направлений Золото-Потікському райвиконкомові, який повідомляє редакцію, що факти безгосподарності та безладдя в їдальні цілком ствердилися. Завідуючий їдальнею Федорончук з роботи знятий, вжиті практичні заходи для поліпшення роботи їдальні.

 

В Чортківському міськкомі КП(б)У. Бюро Чортківського міського комітету КП(б)У на своєму засіданні розглянуло статтю, надруковану в газеті "Вільне життя" від 13 березня ц. р. під назвою "Шановний Зуб і його діяльність" і визнало факти, викладені в статті, цілком правильними. За погану роботу міськкомунгоспу, за невиконання рішення бюро МК КП(б)У від 14. 2— 1945 р. про роботу міськкомунгоспу бюро МК КП(б)У оголосило членові КП(б)У, завідуючому міськкомунгоспом тов. Зубу сувору догану. Тов. Зубу запропоновано покращити роботу міського комунального господарства.

 

Вільне життя

06.05.1945

До теми