Письмо з Відня.

[Реформа податкова. — Реформа виборча і ситуація парляментарна. — Провізорія буджетова. — Рускі посли.]

 

Дискусія в парляментї над реформою податковою иде скорше анїж з разу можна було припускати. Сего тиждня на трох засїданях залагоджено дальших 55 параґрафів, а на найблизшім засїданю, ві второк, має докінчити ся перша глава, т. є. о загальнім податку заробковім, обіймаюча 82 параґрафів. З-початку опозиція ставила богато поправок майже до кождого параґрафу однакож коли побачила, що всї єї внесеня засадничо відкидано а увзгляднювано лише те, що походило від коаліції і на що наперед згодив ся комітет девятьох, обмежила дальшу свою участь в довершеню сего закона і лишила правительственній партії вільне поле. Але що межи поставленими нею поправками були також справедливі і практичні а відкиненє их робило лихе вражінє, то нинї принято вже також одну дрібнїйшу поправку, що не походила від коаліційних сторонництв.

 

Підкомітет для реформи виборчої сходить ся неустанно, але результатів нарад єго не знати. Особливо тепер, по сповненій недискреції в Neue fr. Presse, котра для интересовавих була дуже немила, тайна заховує ся ще стараннїйше як перше. Глухі вісти ходять, що справа реформи виборчої а тим і справа коаліції стоїть недобре, що вже в часї Великодних ферій, котрі мають тревати від 6 до 22 цвітня, покажуть ся видимі ознаки зміненої ситуації. Однакож имовірно єсть, що тепер злїпить ся в підкомітетї бодай сякій-такій начерк реформи виборчої, хоч би він не мав виглядів на принятє в палатї, — аби лише зискати на часї та перепхати справу на-разї до осени. Тимчасом міністри — чого за Таффого не бувало — устроюють вечерки. Першій вечерок дав презідент міністрів кн. Віндішґрец дня 19 марця для меншого кружка осіб [межи послами був з Русинів запрошений Романчук] другій дав нинї марк. Бакегем для всїх послів, третій устроює Мадейскій, немов щоби заперечити поголоскам о єго захитаній позиції.

 

Вчера [22-oгo] ухвалено провізорію буджетову на дальші три місяцї в буджетовій комісії, а в середу і четвер [26 і 27-ого] має над нею вести ся дискусія в повній палатї. В комісії дискусія була коротка. Опонував лише молодо-Чех Герольд та висказав також зачудуванє, що бодай комісія буджетова доси не упорала ся з буджетом — "мусять сему бути, додав, політичні причини". Міністри Віндішґрец і Плєнер, як і предсїдатель комісії д-р Рус заперечили, що заходять причини політичної натури, а вказували на причнни чисто технічні. Однакож се факт неоспоримий, що н. пр. гофрат Бер длятого не приходить з своїм рефератом о школах, бо справа целлійска ще не уложена. — Що до дискусії над провізорією буджетовою в палатї то сподївають ся, що она буде важна і цїкава. Именем правительства мають промовляти кн. Віндішґрец і д-р Плєнер. З руских послів буде говорити, здає ся, тілько Романчук.

 

О руских послах впрочім мало чути. Стало пробувають у Відни тілько посли Романчук, Підляшецкій і Вахнянин [вибраний, як звістно, секретарем палати на місце Охримовича]. Посол Барвіньскій, хорий на нерви, виїхав від двох тижднїв до лїчницї під Дрездном. Рускій клюб не сходить ся, бо хоч комплєт єсть [третій прибув від кількох днїв Охримович], але нема анї голови анї єго заступника. О. Мандичевскій доси зовсїм не появив ся; кажуть, що має бути дїйстно хорий. Щоби лучше поинформувати ся в справи реформи податкової, Вахнянин два [чи три] рази а Барвіньскій раз заходили на засїданя польского "кола". Романчук доси не дістав завізваня від "руского клюбу", щоби в єго руки зложив мандат до комісії буджетової, яке завоєванє вислав єму був торік від "секретаріяту руского клюбу" п. Вахнянин а на котре він тогди відповів жаданєм висланя єму урядового по формі завізваня від презідії клюбу. — Ось тілько вістей, які я міг призбирати.

 

Дѣло

25.03.1895

До теми