Звіринні недуги у людей.

 

Загально поширена думка, що звіринні недуги не мають нічого спільного з людськими, в дійсності не відповідає правді. Багато звіринних недуг переноситься на людей і навіть може бути причиною смерти.

 

Часто одна й та сама недуга в людей і звірят, ба й навіть у різних ґатунків звірят популярно різно називається, не зважаючи на те, що в дійсності викликує її один і той само заразник. Також деякі людські недуги можуть бути заразливими для звірят. Спеціяльне значення матимуть тут заразливі недуги наших домашніх тварин.

 

Засадничо можуть тваринні недуги переноситися на людей двояким способом: а) через спожиття продуктів тваринного походження (м'ясо, молоко), зглядно стикання з такими продуктами в промисловому виробництві (гарбарні, різні, молочарні), б) через стикання з хворими тваринами безпосередньо, або з їх відходами (кал, сеч, слина) і предметами та знарядами уживаними в обході з тваринами (упряж, відра, корита, клітки і т. д.).

 

До того роду недуг, які передовсім мають значення в домашньому і сільському господарстві, належать:

 

Носатина або сап, є то пошесна заразлива недуга коней, ослів, мулів та інших конеподібних тварин. Люди заражуються або безпосередньо від коней, або від кінського м'яса.

 

Значення тієї недуги в Европі до війни було невелике. Воєнні події і велике перегрупування коней помежи східними та західними обширами Европи тут і там стали причиною спорадичної появи тієї недуги. Спеціяльно наражені на зараження носатиною (сапом) є: конюхи, військові і вет. лікарі.

 

Бешиха, рожа свиней, або червінка свиней це пошесна недуга безріг, яка деколи переноситься на людей. Не так вона небезпечна як дошкульна. Заражуються люди під час обробітки вепрового м'яса, головно різники і куховарки. По сільських хазяйствах найчастіше заражуються свинарі.

 

Решетина і волосниця або трихіноза це дві відмінні галапасні недуги безріг. Перша з них є причиною так званого солітера або ціпяка, а друга волосниці зглядно трихінози у людей. В перехідній недозрілій стадії живуть обидва галапаси в безріг і сидять в м'язах. Трихіна живе також у псів, котів, щурів і інших. Зараження людини решетиною і волосницею наступає внаслідок спожиття сирої або недовареної вепровини від хворої свині.

 

Туберкульоз, сухоти або чахотка та бруцелльоз, Бангова недуга або пошесне ронення це дві недуги спеціяльно поширені в корів. Чоловік заражується головно через коров'яче молоко. Хоч заразник туберкульозу рогатого скоту є відмінний від заразника людського туберкульозу, то всетаки для людського організму не менше небезпечний. Той заразник, діставшися до людського організму, викликує там перші туберкульозні зміни так зв. примарний туберкульозний комплекс і витворює пригоже підложжя для розвою заразника людського туберкульозу. Хворіють передовсім діти.

 

Друга недуга, більш поширена, як це могло б видаватися, це бруцелльоз.

 

Хворіють передовсім всі лікарі і всі ті, які мають до діла з рогатим скотом. Як правило хворіють всякого роду «знахарі». Недуга та буває для людей смертельною.

 

Зараження наступає головно докровно. Чи можна заразитися молоком, це ще справа непевна.

 

Тут належало б ще згадати про чорну віспу, яка одначе внаслідок обов'язкового щеплення у людей стратила своє грізне значення. У рогатого скоту появляється досить часто, але немає спеціяльного значення. Хворіють доярки внаслідок самозащеплення.

 

Скаженина це смертельна недуга. Переноситься на людину через укушення скаженим псом, котом або іншим звірем. Кількість смертних випадків в останніх літах значно змаліла, бо люди покусані скаженими звірями переважно щепляться.

 

У всіх тварин може появитися сибірська язва або так зв. вуглик. Ця недуга для людей є дуже небезпечна і грізна, знана як карбункул. Зараження наступає в дорозі докровній, або через спожиття м'яса. Може перенестися через укушення мухою. Хворіють дуже часто різники, гарбарі, шевці, римарі і кушнірі.

 

Соціяльне значення мають ще недуги з групи паратифусів і затроювачів м'яса. Появляються у людей і бувають смертельні. Причиною захворювання кормового проводу. Часто бувають смертельні. Причиною захворювань у людей є спожиття м'яса з заражених тварин, головно по так зв. убоях із конечности.

 

Накінець треба б ще згадати недугу папуг так зв. псіттакоз. Псіттакоз біологічно споріднений з паратифусами. Недуга та появляється частіше по містах. Псіттакоз переноситься з папуг на людей і буває причиною тяжких, часто смертельних занедужань. Кількість захворювань у людей у воєнних роках дуже змаліла. Причиною є брак довозу папуг із заморських країв.

 

Вет. лікар Юрій Цегельський.

 

Земля

 

04.03.1945

До теми