Розгорнемо будівництво малих гідроелектростанцій.

 

Для розвитку промисловості і сільського господарства нашої області вирішальне значення має утворення місцевої енергетичної бази. Культурне зростання міст і сіл з їх новими підприємствами і установами, МТС, радгоспами і колгоспами, культурно-освітніми закладами потрібує значного збільшення вироблювання електроструму.

 

Відбудовані електростанції покищо дають тільки половину довоєнної потужності. Проте, відбудування та пуск всіх існувавших до війни електростанцій не може задовольнити зростаючі вимоги на електрострум. Отже, поруч з відбудовою необхідно як найскоріше розгорнути будівництво нових електростанцій.

 

В роки війни широкого розвитку в нашій країні набуло будівництво малих і середніх гідроелектростанцій, як найбільш доступний засіб використання місцевих енергетичних ресурсів. Такі електростанції створюються, як народні будови, майже без витрати державних коштів, на місцевих матеріалах, власними силами. Радянський уряд всіляко підтримує ініціативу народу. За рішенням РНК СРСР, величезній кількості підприємств і колгоспів подана допомога матеріалами, турбінами і генераторами, а також фахівцями для будівництва гідроелектростанцій. Будуються зараз міжколгоспні, міжрайонні і навіть міжобласні гідроелектростанції.

 

Тернопільщина має багаті природничі можливості для побудови гідроелектростанцій. З півночі на південь, майже через усі її райони течуть невеликі напівгірські річки — Збруч, Серет, Стріпа, Коропець, Золота Липа і багато інших. На них можна збудувати ряд малих і середніх гідроелектростанцій потужністю від 50 до 100 і 1000 кіловат. На півдні і на південному заході межа нашої області проходить по річці Дністр, на якій можна будувати потужні, міжобласного значення, гідроелектростанції.

 

Гідроресурси нашої області надзвичайно великі. Вони ще ніким по-справжньому не вивчались і не підраховувались. В зв'язку з цим заслуговує на увагу вивчення потужності ріки Серет в районі м. Чортків, проведене з власної ініціативи інженером відділу комунального господарства Чортківської міськради депутатів трудящих тов. Щенсним. Його заміри і підрахунки дали цікаві дані. Ці дані говорять за те, що на ріці Серет можна побудувати кілька електростанцій і повністю забезпечити промисловіть і населення дешевою електричною енергією. Таким чином, в наявності природні умови для спорудження потужних гідростанцій.

 

Тов. Щенсний обстежив і знивелював найбільш придатні для будівництва місця в околицях Чорткова. Слід відзначити вигин ріки на 4—5 кілометрів між містом Чортків і селом Біла. Його можна без великих труднощів і витрат перетяти кілометровим по довжині каналом і одержати натиск води достатній для того, щоб побудувати тут гідростанцію потужністю в 1000 кіловат, при умові використання сучасних турбін з високим коефіцієнтом корисної дії. У трьох кілометрах від Чорткова, біля річки Угрінь, всі умови дозволяють збудувати гідростанцію потужністю в 700—800 кіловат.

 

І так майже в кожному районі, де течуть зазначені ріки, можна в 1—2 роки мати гідроелектростанції. При чому, є всі можливості зробити їх своїми силами. Досить зазначити, що обсяг найбільш трудомістких земляних робіт при спорудженні однієї електростанції не перебільшить 20—50 тисяч кубометрів.

 

За панського ладу землі і води були приватною власністю. Народ не користувався, як слід, з їх благ. Прояви народної ініціативи придушувалися приватновласницькими інтересами. Соціалістична система господарства дозволяє тепер широко і з повнотою поставити ці блага на службу трудящим. Отже, слід сподіватись, що в справі використання гідроресурсів народна ініціатива в нашій області розгорнеться повнотою. Перші паростки її вже є. Ініціатором будівництва малих гідростанцій у нашій області став колектив Кошелівської МТС, який за пропозицією старшого механіка тов. Карнауха, використав невелику річку для вироблювання електроенергії для виробничих і побутових потреб МТС. Це зроблено по-господарському, вміло і своєчасно. Слід множити цей почин.

 

Ця справа потрібує особливої уваги партійних, радянських і господарських організацій на місцях. Кожний прояв ініціативи мусить знайти у них всебічну підтримку. Час вже практично взятися за цю справу і обласним організаціям, в першу чергу облземвідділу, облплану, облмісцевпрому. Перед відповідними республіканськими установами треба поставити питання про допомогу нашій області в будівництві малих гідроелектростанцій.

 

О. Тонкаль.

Інструктор відділу агітації і пропаганди обкому КП(б)У.

 

Від редакції: Питання, порушене в статті тов. Тонкаля, надзвичайно важливе. Редакція просить партійно-господарський актив області висловитись з цього приводу на сторінках газети "Вільне життя".

 

Вільне життя

20.02.1945

До теми