◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Вчерашний публичний відчит проф. М. Грушевского в сали рускої ґімназії мав за темат: розширенє христіяньства на Руси, боротьбу з ордами степовими з часів Володимира і політичне значінє сих фактів для держави рускої. Дальшій відбуде ся ві второк дня 22 н. ст. сїчня о 6-ій годинї вечером.

 

Найвисша санітарна рада у Відни орекла, що білі бляшані пушка на консерви з ярини і мяса шкідливі для здоровля; замість них будуть уживані пушка зі скла а порцеляни.

 

В справі "клюбу атеїстів" між шкільною "рускою і жидівкою" молодежію в Бродах, котрий то клюб — як ми недавно доносили — відкрив кореспондент Gazet-и Nаrodow-ої, прислала дирекція брідскої ґімназії таке письмо до редакції Gazet-и Nаrodow-oї: "В числї з дня грудня поміщено в Gazet-ї Narodow-ій допис з Бродів під заголовком "Клюб атеїстів". Ся вість, представляюча тутешну молодїж в некористнім світлї з огляду на peлiґійніcть, не має нїякої реальної основи, бо точне слїдство переведене дирекцією не виказало, щоби між тутешною молодежію истнував якій-небудь кружок антіреліґійний або політичний, отже і о тайних сходинах в якім-небудь шинку не може бути бесїди." — Ми зараз по появі тої дописи в Gaz. Narodow-ій висказали здогад, що се відкритє в Gazet-ї Narodow-ій буде лиш простою підлою интриґою...

 

Шеста галицко-угорска зелїзниця. Угорскі часописи доносять, що Галичину має получити з Угорщиною шеста карпатска зелїзниця. Новий зелїзничій шлях пійде з місцевости Шепес-Беля на північ через Тотфалю, Ратію і Ганушівцї; коло Ганушовець перетне хребет карпатских гір і зблизить ся до галицкої границї під Старим Селом (Altendorf), переступить Дунаєць в Пєнінах і зверне ся на захід до Нового Торгу. Тут получить ся новий зелїзничій шлях з проєктованою лінією Хабівка-Закопане. Ся зелїзниця буде важна не лиш з огляду на стратеґічні цїли, але й на економічні, бо она значно улекшить і скоротить комунікацію між Угорщиною, Галичиною і всхідною Нїмеччиною.

 

Самоубійство вояка. Иван Гащук, рядовий 58 полку піхоти позбавив ся житя вистрілом з карабіна в ночи з пятницї на суботу на подвірю судових арештів у Львові, де стояв на вартї. Причиною самоубійства мав бути страх перед карою, на яку єго засуджено за продовженє собі відпустки на Різдвяні свята.

 

Дрібні вісти. Дня 22 ц. ст. сїчня відбуде ся вінчанє п. Богдана Домбчевского окінченого богослова з панною Лукашевичівною в Скоморохах коло Бучача. — В домі розпусти в Тернополи забив вистрілом з револьвера инжінєрскій служачій жида; убійника зловили в Золочеві і привезли до вязницї суду тернопільского; він толкує ся, що не хотїв забити жида а свою любовницю за невірність. — У Львові створено вчера крейцарову чайню для убогих при улици Городецкій під ч. 40. — На латиньскій Новий рік відбула ся в галицкій касї ощадности у Львові роздача нагород з фундації галицкої каси ощадности під им. Фел. Лясковского для заслужених домашних слуг мешканців Львова. Признано нагороди 37 слугам в квотї 775 зр. — Ґр. Лев Пининьскій, професор університету і посол до ради державної, призначив 1000 зр. на субвенцію для молодого правника, що по зложеню докторату, хотїв би габілітувати ся на львівскім університетї а в тій цїли відбути ще дальші студії за границею.

 

Дѣло

 

16.01.1895

До теми