◦ ◦ ◦ ◦

 

Коаліція грозить Німеччині виповідженням перемиря. Ґенеральний секретар мирової конференції Дутаста предложив німецькому відпоручникови гр. Лєрснерови дві ноти найвищої ради, які грозять Німеччині військовими запорядженнями й виповідженням перемиря, коли Німеччина не підпише безпроволочно додаткового протоколу, що відноситься до доси невиповнених умов перемиря. Одначе нота не має характеру ультімату, бо не означує реченця.

 

Нові військові запорядження. Найвища коаліцийна рада поручила спеціяльній технічній комісії під проводом маршалка Фоша, що радить у прияві шефа анґлійського ґенерального штабу маршала Вінзона, розслід військових запоряджень, до яких змушує становище Німеччини.

 

Тайні документи в справі затоплення німецької фльоти. Німецьке правительство в відповіди на ультімат коаліції в справі затоплення кораблів у Скапа Фльов твердить, що адмірал Райтер ділав без інструкцій правительства й що німецьке правительство не мало навіть можности скомунікуватися з цим адміралом. Нa се анґлійська адміраліція оповістила два документи, найдені в затопленому кораблі. Один із їx, виданий шефом німецької адміраліції, доводить, що Німеччина рішила ся не віддати сих кораблів без огляду на наслідки. Затоплення наказані приказом в два дни по предложенню Німеччині мирових умов. Другий документ містить вказівки на випадок затоплення кораблів.

 

Лойд Джордж про світове положення. Із Лондону доносять: Лойд Джордж виголосив учера о Манчестері довшу промову, в якій між иншим сказав: Однодушність сьогодні конечнійша, як коли небудь. Світове положення все ще грізне, небезпека нової війни ще не усунена. Великі демократи повинні в теперішній хвилі виминати всіх внутрішних політичних спорів. Завдяки світлому поведенню сторонництв удало ся в Анґлії на одному засіданні палати громад полагодити предложення про союз народів. Колиб було прийшло серед поодиноких сторонництв до дискусії, тоді Анґлія булаб ізольована супроти чуйного неприятеля, який стараєть ся використати всяку незгоду своїх противників.

 

Міжнародні відносини сильно напружені. Член парлятенту капітан Біз (Веes), як доносять із Лондону, заявив дневникарям: У розмові з Лойдом Джорджом згадав я про се, що анґлійських офіцирів вербуєть ся до чужих армій й я вказав на те, що слід підприйняти кроки, щоби тому перешкодити. Міжнародна ситуація все ще напружена й тому оминаю назву держави, що вербує офіцирів, хоч ся назва загально звісна. Ся держава думає, що війна між нею а одною з держав, що є в союзі з Анґлією, буде неминуча.

 

Антанта жадає видачі тайн. Берлінська Germania доносить, що німецьке правительство одержало урядовий акт, яким антанта домагаєть ся інформацій про фабричні тайни в хемічному промислі. Антанта опираєть ся в сих домаганнях на постановах мирового договору, де сказано, що на протязі трьох місяців після затвердження теперішнього договору, німецьке правительство має видати антанті тайну і спосіб продукції всіх хемічних препаратів.

 

Американці опускають Париж. Радіо з Парижа доносить, що послідні американські відділи опустили Париж. Участь Америки в світовій війні тим актом в повні вже покінчена.

 

Антанта і Румунія. Доносять, що посли антанти готовлять ся опустити Букарешт. Сей виїзд є в звязи з ультиматом, висланим Румунії.

 

Югославія у війні з Італією і Альбанією. З заряджень загребського міністерства війни виходить, що майже цілий перший і четвертий корпус є вже в акції проти Дальматії, Італії і Альбанії. Лінія Тиси сильно обсаджена. Сі всі зарядження викликали велике заспокоєння.

 

Японія проти Америки. З Парижа доносять: Японські дневники ведуть живу aґітaцію проти Америки з приводу заняття нею Камчатки. Японська преса накликує правительство, щоби усунуло з Камчатки Американців.

 

Страйк углекопів в Америці покінчений. З Вашинґтону доносять, що провідники страйку углекопів приняли компроміс, предложений президентом Вільсоном. Тим чином страйк покінчив ся.

 

Нова Рада

12.12.1919

До теми