◦ ◦ ◦ ◦

Українці зайняли Київ. Є вістка, що повстанці, ліві соціялісти, революціонери (т. зв. борбісти) зайняли Київ.

 

Перемиря України з Польщею. Після вісток з Варшави, продовжено знову перемиря між Польщею і Українською Народньою Републикою на 10 днів.

 

Заключення естонсько-литовсько-лотишського союза. Після донесень з Гельсінґфорсу союз держав Естонії, Литви і Лотви можна уважати за заключений. Союз доторкається справ політичних, військових і господарських. Першим завданням союза має бути замирення з совітською Росією. Естонське правительство висказало надію, що також Україна, Польща і Фінляндія прилучаться до того союза.

 

За відірваннєм Словаччини від Чехії. Словак Клінке видав в Будапешті брошуру, в якій домагається цілковитого відорвання Словачини від Чехії. Автор пропаґує ідею автономічної Словачини в союзі з краями корони cв. Стефана.

 

Словаччині загрожує армія угорська. Чеське пресове бюро доносить, що чеській републиці загрожує угорська інвазія. В звязи з цими вістями, "Narodnj Listy" замічують, що це друга зряду угорська інвазія на Словачину. Угорщина наміряє заволодіти також Закарпатською Україною.

 

Нова офензива на Петроград. Естонське правительство спротивилося намірови ґен. команданта естонських військ Ляйдавера, який підприняв плян нової офензиви на Петроград на власну руку. Естонське правительство заявило, що не буде помагати білій армії; поки антибольшевицькі і коаліцiйнi правительства не признають державної независимости Естонії.

 

Анґлійці окупують Словачину. Доносять з Букарешту, що анґлійські війська заняли дворець в Прешбурґу. Чеське пресове бюро заперечує цим вістям.

 

Невдача місії Крамажа. Після останних донесень, місія Крамажа в полудневій Росії не повелася. Випрацьований ним проєкт конституції відкинено.

 

Над Балтійським морем і в Курляндії. Положення німецьких військ в надбалтійських провінціях стає чим раз тяжше тому, що Естонці відтяли їх від вітчини, занявши Тавроги. Після останних донесень з Курляндії, Німці мусіли там боронитися проти наступів Лотишів і Литвинів. Предложення ґен. Ебергардта відносно безпpоволочного перемиря, лотишська команда відкинула.

 

Акт обжаловання проти Вільгельма готов. Після депеш з Парижа та Лондону акт обжаловання проти Вільгельма Гогенцолєрна є вже дефінітивно зредаґований. Можна числити, що процес начнеться вже з весною 1920 р.

 

Майбутня військова диктатура в Італії. З Люґано доносять, що в Турині, Анконі і Медіоляні відкрито заговір, який мав на ціли проголошення військової диктатури в Італії.

 

Справа Тибету. Ціріхські дневники доносять, що в Пекіні ведуться переговори Анґлії з Китайцями в справі Тибету. Анґлії йде о те, щоби Китай узнав упривілейоване становище Анґлії в Тибеті.

 

Італійське правительство проти Д'Анунція. Voss. Ztg. доносить з Риму, що італійське правительство остро запротестувало проти подорожі Д'Анунція до Задару. Правительство має докази, що Д'Анунціо планував замах стану в Італії. Правительство поробило вже супроти цего відповідні кроки.

 

Нова Рада

28.11.1919

До теми