◦ ◦ ◦ ◦

Німці йдуть на Литву? Депеші з Лондону приносять відомість, що 30.000 німецьких жовнірів перейшло границю Східної Прусії і машерує на Литву. Берлінські часописи заперечують цю відомість.

 

Повстання в Малії Азії. В Малій Азії шириться повстання проти Мустафи Баші і Кемаля Баші. Коло Коня прийшло до кровавих сутичок між революціонерами а націоналістами. Залізниче получення між Коня а Царгородом, як також з Смирною, перерване.

 

Виміна ратифікаційних документів. Франція і Анґлія виміняли ратифікаційні документи договору, який запоручає поміч на випадок німецького наїзду.

 

Коаліція супроти Габсбурґів. Der Abend доносить, що антанта усуває всіх своїх представників з Будапешту, котрих підозріває о симпатії з Габсбурґами.

 

Договір між Францією, Анґлією та Америкою загрожений. Анґлійський міністер скарбу відповів на інтерпеляцію в справі францусько-анґлійсько-американськ. договору: "Наші зобовязання після умови залежні від прийняття цеї умови Зєдиненими Державами. Доси Зєдинені Держави не занималися цим договором, в кожному разі він іще не ратифікований". На другу інтерпеляцію, чи зобовязання Анґлії стануть в силі без огляду на становище американського сенату, відповів Бонар Ляв: "Саме сказався, що зобовязання Анґлії супроти Франції залежать від приняття таких зобовязань Зєдиненими Державами, та не говорю, що зміна положення не принесе в наслідках нових условин".

 

Американська мирова делєґація відкликана. На днях відкликано з Парижа до Зєдинених Держав американську мирову делєґацію.

 

Вільзон виступає проти способів републиканів. На днях дожидають в Вашинґтоні відозви Вільзона до народу, якою осуджує становище републиканів проти договору.

 

Нема більшости в американському сенаті. Наради сенату відсунено безречинцево, з огляду, що не вдалося утворити більшости для приняття, зглядно відкинення мирового договору.

 

Під проводом Масарика. Лондонський дневник "Оbserver" предкладає, щоби конференція представників коаліції в представниками совітської републики відбулася в Празі під проводом знатока російських відносин, Масарика.

 

Проти наміру Льоіда Джорджа. "Отечество", яке виходить в Арханґельську, cyпpотивляєся намірови Льойда Джорджа, замирення з большевиками, мотивуючи, що це знищило б коаліцію, тому що Німці послугуються большевиками як власною армією.

 

Лєнін про стремління червоних до мира. "Daily Herald" поміщує вислів Лєніна на тему стійности мира совітської Росії, в якім він придержується тихсамих мирових предложень, які укладено з Булітом і запевняє, що совітське правительство не буде встрявати у внутрішні справи других країв, бажаючи для себе як найскорших господарських договорів з всіми державами, окремо з Америкою.

 

Вислід виборів в Бельґії. До палати депутованих вибрано 72 католиків, 70 соціялістів, 34 лібералів, 9 безпартійних. До сенату вибрано 43 католиків, 30 лібералів, 20 соціялістів.

 

Нова Рада

27.11.1919

До теми