◦ ◦ ◦ ◦

Питання приналежности Східної Галичини.

 

"Glos Narodu" доносить з Варшави: З Парижа доносять, що з Лондону надійшла вдруге відмовна відповідь на предлогу анґлійської делєґації, щоби Східну Галичину віддати Польщі на таких самих умовах, на яких віддано Чехам закарпатську Україну.

З Парижа доносять з 8. ц. м. Вчера рано на засіданню найвищої коаліційної Ради під проводом Пішона, поручила Рада комісії для польських справ, щоби зложила їй звіт в справі запроєктованого статуту для Східної Галичини. На основі звіту найвища Рада видасть відтак оконечне рішення.

З Варшави доносять до львівської "Chwil-і": В приватній розмові заявив ґен. Розвадовський, котрий прибув сими днями з Парижа до Варшави, що хоч Анґлія не згодилася досі віддати Східної Галичини Польщі без застережень, то однак він переконаний, що за деякі уступки економічної натури буде можна майже на певно позискати Анґлію для польської політичної думки в справі Східної Галичини.

Кореспондент "Kuryer-a Lwowsk-oгo" доносить з Варшави, що там надійшла вістка, що справа Східної Галичини була знову предметом нарад Ради пяти. Справа досі не порішена й мабуть знову відтягнеться.

 

Масарик за розділом Церкви від держави.

 

Польська телєґрафічна аґенція доносить: Оломунецький архієпископ кардинал Србенський виготовив до президента Масарика письмо в справі відношення Церкви до Держави. На це письмо відповів Масарик, що спожиття Церкви з державою буде можливе, коли буде довершений цілковитий розділ Церкви від держави. В справі введення науки реліґії в школах заявив, що це питання дуже трудне і що з того приводу міністерство освіти доси не виготовило розпорядження.

 

Німецький заговір в Альзації і Льотаринґії.

 

Сповнилася мрія Франції, леліяна пів сотні лід, від хвилі пруського погрому: Альзація і Льотаринґія вернули до неї, та правда, богато дечого змінилося там за цей протяг часу. Населення відвикло від централістичної адміністрації французької, само дуже реліґійне опинилося серед безконфесійних течій сучасної французької републики, притім теперішне покоління знало свою матірню державу лиш з оповідань дідів, з лєктури зовсім ні. Це все дало корисне опертя німецькій пропаґанді, і її саме недавно відкрили в Штрасбурзі.

Це був дуже розвинений заговір, який мав завданням проголошення Альзації і Льотаринґії независимою і невтральною републикою. Головною пружиною заговору є архитект Кесслєр. Він признав, що на ціли автономістичної пропаґанди побрав від німецького міністерства закордонних справ пів міліона франків. Ця політична афера викликала заяву Союза робітничих синдикатів Альзації і Льотаринґії, який запевняє про патріотичні свої почуття.

 

Реквізиція майна в Чехії.

 

"Pozоr" пише: як відомо, правительство видасть протягом двох тижнів розпорядження про віддання частини майна на річ держави. Висоту тої частини означиться пізнійше. На основі цего розпорядження кождий властитель мусітиме протягом 14 днів зізнати, скільки має майна, а відтак до трьох днів віддати часть майна під загрозою екзекуції.

 

Словаки в обороні своїх прав.

 

Словаки вислали мировій конференції меморіял, в якім висвітлюють своє положення з приводу поступків чеського правительства. Автори пропамятного письма, між якими находимо передовсім назвиско свящ. Глинки, представляють річ від наведення дословного переводу договору, заключеного між Словаками і Чехами в Пітсбурґу в 1918 р. і підписаного через Массарика. В цій угоді Чехи зобовязалися дати Словачині окремий сойм і власну адміністрацію і прирекли, що словацька мова буде урядовою на Словачині. Тимчасом в версальськім мировім договорі не стипульовано приреченої Словачині Чехами автономії, під чеським правлінням відбуваються так часті і строгії реквізиції як ніколи навіть в часі війни, всі ліпші місця заняті Чехами а словацька мова в поневірці і пониженні. Гнет сягає й на віроісповіданя. Чеські учителі давлять реліґійне почуття молодежи Словаки, з вірою в по біду слушної справи відкликуються до мирової конференції з просьбою о плєбісцит.

 

Польська місія до Омьска.

 

В суботу удається до Омська польська дипльоматична місія з Тарновським на чолі.

 

Мирова конференція буде розвязана.

 

Італійське правительство подало до відома, що мирова конференція в Парижі буде розвязана з кінцем падолиста.

 

Нова Рада

11.11.1919

До теми