◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

З Коломиї пишуть нам: 3 помежи многих товариств руских в нашім містї заслугує на увагу молоде, бо доперва рік истнуюче товариство "Рускій жіночій кружок". В так короткім часї проявили наші панї стілько жизненности, що можуть послужити за примір другим своїм посестрам. Товариство се урядило в сїм роцї кілька дуже удачних вечерків. Для старших на тих вечерках були надзвичайно поучаючі відчити проф. Пачовского з нашої літератури, на котрих бували панї і з околицї Коломиї. Дбалий видїл загадав скористати також з нагоди, яку давала вистава краєва у Львові, і вислав до павільону руских товариств прегарний сарафан вишитий після руских народних взорів, мужеску вишивану сорочку і аплікаційне покритє на меблї. Праця то була дїйстно муравлиної витревалости і увінчала ся знаменитим успіхом, бо за ті виставлені роботи одержав жіночій кружок срібний медаль вистави, а кромі того спродано: сарафан за 100 зр. а сорочку за 30 зр. Квоту сю уважає товариство за підставу до заснованя школи робіт жіночих для наших міщаньских дївчат і в тій цїли приймає дальше ласкаві замовленя на всякі жіночі роботи. На сїм місци най нам буде вільно висказати признанє всїм Вп. паням, котрі безкористовно посвятили стілько труду на виконанє згаданих робіт і причинили ся до слави товариства. Кружок жіночій удержує гарну бібліотеку, як також читальню богато заосмотрену в поучаючі наукові часописи та й періодичні видавництва — і просить, щоби панї як найчисленнїйше збирали ся на сходини товариства що середи й недїлї. В сїм місяци наміряє "Рускій жіночій кружок" з товариством "Родиною" устроїти на дохід будови "Народного Дому в Коломиї" концерт, по котрім наступлять танцї. Поучаючій відчит на концертї приняла ласкаво на себе звістна писателька панї Наталія Кобриньска, а прочі запрошені сили [як "Львівскій Боян"] може не відмовлять своєї співучасти. Видїл доложив всїх можливих заходів, щоби вечер випав величаво, сполучаючи dulce curn utili. — А.Р.

 

В справі т. назв. "омладини" польскої на Поділю вислала сими днями львівска молодїж польска до посла Пернерсторфера до Відня меморіял з 296 підписами академиків і ремісничих. В меморіялї тім — як пише Kurjer Lwowski — описано арештованя, слїдства і поступованє з увязненими в Тернополи.

 

Головна виграна льотерії львівскої вистави дістала ся одному инфантеристови полку піхоти в Австрії низшій. Він зголосив ся вже листом до дирекції вистави з просьбою, щоби прислала єму фотоґрафію виграної каменицї, бо не знає, чи взяти каменицю чи гроші.

 

При доповняючих виборах до сойму з більших посїлостій вибрані дня 8 н. с. падолиста: в окрузї стрийскім Франц. Розвадовскій, в жовківскім Здислав Обертиньскій, а в тернопільскім ґр. Леон Пининьскій.

 

Знов новий терен нафтовий відкрито в повітї тарнівскім в селї Лихвинї гірнім, три милї від Тарнова.

 

Комітет віча трицяти міст галицких відбув дня 4 с. м. перше своє засїданє в Перемишли і ухвалив видавати у Львові місячний орґан, котрий заступав би интереси міст. Се єдина ухвала першого засїданя, бо инші справи [як однакове умундурованє служби міскої, статут емеритальний для урядників і слуг міских і т. д.] придїлено до дальшого розгляду різним членам комісії.

 

Один годиннинар з Жаневи на имя Сіван зложив годинник, котрий говорить. До виставленого тепер того годинника в Парижи навідують ся тисячі цїкавих. Викликує він людским голосом чверти години, півгодини і години, а крім того виголошує сентенції і приповідки, відповідні порі дня. Винахідник сего годинника забезпечив свій винахід патентом, а тайна єго спочиває мабуть в тім, що він умістив в серединї годинника малесенькі фоноґрафи, порушувані штучним апаратом. На здогад той наводить заява винахідчика, що єго годинник може виголошувати довільні сентенції і приповідки.

 

Дирекція руху зелїзниць державних у Львові оповіщує, що вже на сей і на будущій рік приняла і пренотувала таке значне число аспірантів на урядників, що всякі поданя вношені о посади вже не можуть бути увзгляднені, отже шкода заходу й коштів. Є до обсади ще лиш такі місця, о котрі можуть убігатись укінчені техніка з двома державними испитами.

 

Дрібні вісти. Маршалок кн. Сангушко і віцепрезідент краєвої дирекції скарбу д-р Коритовскій прибули вчера до Відня. — Почетне горожаньство міста Жовкви надала кн. Адамови Сапізї жовківска рада міска дня 8 с. м. — Знана зі сцени руско-народного театру панї Клішевска, перейшовши до театрів польских у Львові а відтак в Варшаві, покинула оперетку а підготовляєсь до співу оперового. — Директор почт Сеферович виїхав до Відня, а заступає єго в дирекції радник Ґаберлє.

 

Дѣло

10.11.1894

До теми