◦ ◦ ◦ ◦

Ґобеліни Габсбургів. Як ми повідомлювали, місто Відень притиснене голодом, намірило продати ґобеліни цісарського дому. Віденські часописи доносять на днях, що ці дорогоцінности купує париський Лювр і дає зачетом 100 міліонів франків.

 

Наслідки снігової заметілі. Вчерашня цілоденна заметіль і ожеледь дались людям добре у знаки. Трамваї майже не йшли. Много прохожих падало на непрятаних xiдниках, чому сторожі камяниць приглядалися з вікон своїх помешкань.

 

Пригадка маґістрату. З огляду на близьку зиму пригадується власникам домів і управителям реальностий потребу обезпечувати пивниці перед морозами, длятого, щоб вода в водопроводних рурах і пивничних закрутках не замерзала. Пивничні вікна, де є шиби, щільно заперти, де їх нема отвір замурувати. Незаняті мешкання огрівати, зглядно там де його неопалюється виключити водопровід з руху. Занедбання цих мір обезпеки спричиняє зимою залив мешкань водою.

 

Не зле заповідається! Після розпорядку міністерства промислу і торговлі, лій до виробу мила вільно купувати тільки управненим до цього фірмам. З цеі пори мило матиме 62—64 процент товщевих квасів, причім максимальна ціна в гуртовній продажі виноситиме 40 К. за 1 кґ., в подрібній певно 45 кор. Одна більше "розрада" для наших господинь!

 

На силу діждалися! Мешканці Львова оглядали вчера з правдивим вдоволенням перші автоматичні мійські вози для очищування вулиці з болота. Мабуть знудилося пану Найманови вичитувати в львівській пресі щоденні їдкі дотепи звернені на його адресу.

 

Темінь і безпека у Львові. Освітлення львівських вулиць вечером є прямо наругою з публики, яка вертає тоді від своїх занять поза домом. Частим явищем є, що люди падуть в калабані, зударюються, як поїзди в порі залізничої катастрофи і добре ще, коли одному з потурбованих прохожих не бракне нагло годинника. Це в середмістю, щож доперва на далі положених вулицях? Люди, побачивши одно одного в тьмі розбігаються, побоюючися щоб не були в найлучшім разі обдерті. Це пригадує Сенеґаль і нічні сцени з життя виголоджених четвероногів.

 

Нова Рада

06.11.1919

До теми