◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

У Відни арештовано коменданта польських військ Юл. Чачковского за нічну піятику, газардову гру та бійку в нічній кнайпі на Bäckerstrasse.

 

Реєстрація чужих офіцерів мається переводити у Львові до дня 5. листопада ц. р. Причиною має бути це, що по Львові між иншим ходять українські офіцери з пашпортами українського міністерства закордонних справ, візованими лучниковим польським офіцером при ґенеральнім штабі в Камянці. У Львові ці пашпорти мають бути неважні. Чужих офіцерів мається арештувати й видалити з краю.

 

Робітники на університеті. Дня 8. жовтня відбулося торжественне відкриття робітничого факультету при українськім університеті. Завданням факультету є підготовити робітництво і селянство до слухання лєкцій на університеті.

 

Штуарт Самуель, висланник жидівського комітету з Лондону прибув оноді до Львова.

 

Пасивна резистенція в залізничих варстатах перенеслася зі Львова до Стрия і Самбора. Залізничі робітники рішили так довго переводити пасивний опір, доки управа залізниць не поліпшить їх незавидної долі. Робітники домагаються передовсім поправи апровізаційних відносин. Як нам доносять, серед робітників на залізниці в Перемишлі починається також пасивна резистенція.

 

Обмеження паперу для ужитку часописів. У Відні ввійшов в життя розпорядок державного торговельного уряду, відносно обмеження скількости паперу для запотребування часописів. Це обмеження мотивують недостачю вугля для урохомлення паперових фабрик.

 

Вперед!

05.11.1919

До теми