◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Що чувати в світі?

 

Непорозуміння між коаліцією а Румунією поволи полагоджується. Усі спорні пункти будуть корисно полагоджені для обох сторін. Члени румунської мирової делєґації одержать мандат підписання трактату.

 

Примусову позичку в Італії ухвалила перевести рада міністрів. Підлягають цій позичці всі маєтки понад 20.000 лірів. Перша рата має бути стягнена 1 січня 1912 р. Опроцентування винесе 1% від ста.

 

Видатки коаліції на війну проти російських большевиків виносять нині 1 міліярд 750 міліонів франків.

 

Порозуміння соціялдемократів з христіянсько-суспільними у Відні в ціли відновлення коаліції обох партій, мало, як доносить N. W. Journal, вже наступити.

 

Цло для вивозових товарів ввела Угорщина для німецької Австрії та других сукцесійних держав.

 

Господарську конвенцію заключила Франція з Чехословаччиною.

 

Мимо ультіматума антанти, німецькі війська не хочуть уступити з Курляндії, а задумують получитись з російською армією. Війська ці перервали залізне получення між Мітавою і Риґою. Америка грозить чинним виступленням проти німецької жовнірської влади в Курляндії.

 

З днем 1. жовтня знесено осібне міністерство для Словаччини, яке мало свій осідок в Прешбурґу.

 

Анґлійські жиди вислали на руки Натанзона 40.000 фунтів штерлінґів (около 12 міліонів корон) на річ протижидівських погромів в Польщі і на Україні.

 

В ріжних американських стейтах прийшло до кровавої боротьби між муринами і білими. Багато муринів злінчовано. В Чікаґо білі підпалили 41 домів, замешкалих муринами. Утікаючі жертви товпа зі сміхом вганяла в огонь. Поліція заховувалася супроти тих подій безчинно.

 

Ратифікація миру правительствами Анґлії, Італії і Франції відбувається сьогодні в Парижі.

 

Румунські війська очистили Угорщину на захід від Дунаю і віддали в найбільшім порядку мадярським властям.

 

Війська німецько-російські розброюють литовські війська. Литовці без бою віддають оружя, як приміром у Шавлях, а також і у инших місцевостях Литви. Дінамінде й Больдерас заняті російськими військами. Число німецьких жовнірів, що перейшли під російську команду, обіймає 20.000 людей.

 

Вперед!

17.10.1919

До теми