◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Ліґа Українців, Литовців, Латишів і Естонців в Америці. Перший річний конґрес Ліґи чотирох народів. В днях 16. і 17. вересня відбувся в Ню Йорку, в готелі Пенсильванія, перший річний конґрес Ліґи Українців, Литовців, Латишів і Естонців в Америці.

В конґресі взяло участь около 150 делєґатів від загально-народніх орґанізацій чотирох народів в Злучених Державах, та Американців, приятелів визвольного руху тих чотирох народів.

На конґресі принято резолюції за признанням суверенности народів: українського, литовського, латишського й естонського в Европі; за признанням самостійности їх чотирох републик; з протестом проти заняття українських і литовських земель та проти німецького наїзду на землі латишські і литовські з домаганням, щоби Франція відіслала на Україну українських жовнірів, що боролися у Франції проти Німеччини в рядах російської експедиції, і з домаганням, щоби Італія, Сербія і Румунія відіслали на Україну українських бранців з австрійської армії, які тепер є вже громадянами України.

Уряд Ліґи вибрано одноголосно такий самий, що був досі, а саме в склад уряду входять далі: Вінкентий Ф. Янковський (Литовець), голова, Ганс Л. Пимсон (Естонець), заступник голови, Іван І. Калнін (Латиш) касієр, і Володимир Б. Лотоцький, секретар.

До Ліґи мають приступити також Фінляндці, які заявили свою охоту приступити якраз перед конґресом. Конґрес заявив, що радо згодиться приняти Фінляндців в члени.

До президента Вільсона вислано телєґраму в справі признання самостійности України, Литви, Лотви й Естонії.

Замітна була відповідь на запрошення конґресмена Лягардії, який повідомив конґрес, що вніс в Конґресі у Вашінґоні законопроєкт, щоби признано засоби на удержання дипльоматичних посольств Злучених Держав на Україні, Литві, Лотві і Естонії.

 

Страйку друкарів не буде! В середу, дня 15. ц. м. скінчився термін виповідження цінника робітників і робітниць. Робітники і робітниці домагалися підвижки, відповідної до теперішної життєвої конюнктури. Заповідалася тяжка боротьба робітників з працьодавцями, боротьба, яка супроти крізи, спричиненої катастрофальною недостачю паперу, готова була перетягнутися на довший час.

По цілім ряді зборів і конференцій прийшло до порозуміння, хоч ще в середу вечір — страйк чути було в воздусі і сьогодня, в четвер, мали станути всі друкарні у Львові. Того дня відбулися збори у кваліфікованих і неукваліфікованих робітників і робітниць і осібні збори підприємців. Настрій був дуже напружений. Делєґати робітників дістали далекосягаючі повновласти, з якими пішли на збори підприємців. О ½12 год. в ночі вернули делєґати та здали звіт зі своєї місії. Підприємці уступили, робітники теж уступили з деяких своїх домагань. Прийшло до порозуміння. Супроти того робітники й робітниці, хоч не цілком вдоволені з висліду переговорів, згодилися на угоду і відступили від страйку.

 

"Світ дитини". З початком падолиста ц. р. почне виходити у Львові ілюстрований двотижневий часопис для дітей п. н. "Світ дитини". Блищі інформації про цей симпатичний часопис подамо в найблищих числах "Впереду".

 

Боротьба з харчовою лихвою. Маґістрат міста Львова зніс, як відомо, максимальну тарифу, наслідком чого ціни на деякі харчові артикули пішли в гору. Уряд боротьби з лихвою й спекуляцією звертає увагу, що всякі неосновані й неудокументовані жадання високих цін, будуть по думці декрету начальника польської держави з дня 11. січня 1919 Дн. д. з. ч. 109, признані як лихва й воєнна спекуляція і підлягають карі 3-місячної тюрми, зглядно гривні до 75.000 кор., крім конфіскати товарів. Взивається населення, щоби у власнім інтересі про кождий факт надужиття доносило, при рівночаснім заподанню свідків і адреси до Уряду боротьби з лихвою й спекуляцією у Львові, вул. Рутовського 11.

 

Недостача нафти і недбальство львівського маґістрату. Призначена скількість нафти для львівського населення на місяць жовтень була вже готова до відібрання в Дрогобичі. Та львівський маґістрат непостарався о її перевіз. З того приводу львівське населеннє позбавлене світла.

 

Недостача паперу відчувається з кождим днем чимраз більше. Особливо дневники відчувають її на своїй шкірі. В цій справі пише "Kurjer Polski": "Від кількох місяців часописи боряться з недостачою й дорожнею паперу. Відбулося кілька конференцій в цій справі. Багацько радили. Уряд набув правдоподібно 80 ваґонів паперу у Відні. В Ґданську, як зачуваємо, лежать цілі запаси. Неповоротність, нездарність і тупий хоч молодий польський бюрократизм спричинює, що варшавська, краківська і львівська преса видають вже останки паперу, що деякі дневники виходять в зменшенім форматі, а деякі вскорі зовсім не вийдуть. Краєві фабрики ізза недостачі вугля не можуть нічого продукувати".

 

З судової салі. Степана і Василя Біликів з Криниці, пов. Дрогобич, засудив полевий суд у Львові на три роки тяжкої вязниці за укривання оружя.

 

Нафтова дефравдація. Полева жандармерія впала на слід нафтової дефравдації, яка відбувалася в цей спосіб, що лякерник Діхтер з Борислава перемальовував польські цистерни на чеські й австрійські. Перемальовані цистерни наповнювано нафтою і бензиною і вивожено до Чех і Австрії. Перевезене в цей спосіб около 100 цистерн. Арештовано репрезентанта Австрії Матавша, а крім цего многих скарбових, залізничих і рафінерійних урядників.

 

Вперед!

17.10.1919

До теми