◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Отворенє зелїзницї Станиславів-Вороненка, як доносить Kurjer Stanisławowski, наступить имовірно около 15 н. ст. падолиста с. р., бо доси не установлено ще оконечного речинця отвореня. Однако на кождий спосіб зелїзниця буде віддана до публичного ужитку вже в падолистї, але поки-що буде отворений лише шлях зі Станиславова до Делятина або до Микуличина для правильного руху, а з Делятина або з Микуличина будуть відходити поїзди до Вороненки лише на случай потреби. Цїлковите отворенє шляху Станиславів-Вороненка-Сигіт наступить аж в червни на другій рік, бо аж в тім часї буде викінчена угорска половина шляху. На торжество отвореня шляху Станиславів-Вороненка надїють ся приїзду презідента д-ра Балиньского.

 

Дирекція вистави оповістила таке письмо : Щоби подати можність ширшим верствам публики оглянути виставу, рішила дирекція по торжественнім замкненю вистави отворити єї ще на пять днїв т. є. від середи дня 17 до недїлї дня 21 н. ст. жовтня включно. Вступ від особи на виставу 10 кр., до панорами 25 кр., до палати штуки 20 кр. Що день музика і фонтана.

 

Огнї. В Яснисках, городецкого повіта згоріло дня 16 н. ст. вересня девять селяньских загород вартости близько 16.000 зр., з котрих лише 3.000 зр. були обезпечені. Огонь був имовірно підложений. — Дня 25 н. ст. вересня по півночи вибух огонь в Городку на черляньскім передмістю і знищив 19 загород. Шкода в будинках і збіжу виносить звиж 13.000 зр., а була обезпечена лише на 4.980 зр. Огонь повстав, здаєть ся, з неосторожности. — Дня 22 н. ст. вересня в полудне в Острові коло Щирця згоріло 14 домів і 11 будинків господарских. Шкода виносить 3.730 зр. З погорілцїв лише двох не було обезпечених. Причиною огня була неосторожність.

 

Нещастна пригода. Перед кількома днями помер у Львові кс. Лянґ, римо-кат. сотрудник в Чешанові. Причиною єго смерти була така нещастна пригода: Кс. Лянґ, їдучи на лови з набитою рушницею, порушив єї так неосторожно, що рушниця випалила і цїлий набій шроту вбив ся єму разом з клочем в рамя. По кількох днях рана вправдї загоїла ся, але по двох тижднях кс. Лянґ знов занедужав і проявило ся закаженє крови. Недужій удав ся до Львова, однако лїкарі вже не могли єму помогти і по кількох днях муки він закінчив житє.

 

Два пелікани появили ся в Неполоківцях над Прутом. Одного убили, а другого постріленого в ногу зловили. Тепер находить ся в Ошехлїбах. В Мишинї над Пістинкою убили недавно також пелікана. Пелікани залїтають часом на Покутє. Их дзюб довгій на 52 цм., а розпростерті крила довгі на три метри.

 

Дѣло

17.10.1894

До теми