◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Будинок ґр. Скарбка у Львові, де містить ся польскій театр, мають купити від скарбківскої фундації пп. Наркиз Поляньскій і Христоф Янович за 400.000 зр. Переговори вже ведуть ся, а дотичний акт має бути потверджений краєвим видїлом. Фундація ґр. Скарбка застерігає собі лише дальшій наєм сцени для театру до 1900 року під дотеперішними услівями. Нові властителї наміряють перебудувати будинок ґр. Скарбка і замінити єго на чиншовий дім.

 

Новий поспішний поїзд зі Львова до Відня, що єго — як ми доносили — наміряє завести в недовгім часї ґенеральна дирекція зелїзниць, буде переїздити цїлу дорогу за 12 годин. Нинїшний поспішний поїзд потребує на се 26 годин, отже звиж два рази більше. Новий поїзд буде їхати з пересїчною скоростію 62 кільометрів на одну годину, однако єсли відчислить ся час ужитий на перестанки, то скорість їзди вийде значно більша. Мимо того не дійде ще сей поїзд до скорости з якою їздять поїзди в Анґлії т. є. 80 кільометрів на годину. В Нїмеччинї вільно їздити з скоростію 90 кільометрів на годину а в Анґлії задумали збудувати льокомотиву, що зможе їздити на годину по 160 кільометрів. При помочи такої льокомотиви можна би заїхати зі Львова до Відня за 4 години і 40 мінут і так скоро будуть в Анґлії їздити з Едінбурґа до Лондона. Згадана льокомотива працює з силою пари рівною 2.000 коней, а висота єї колїс виносить 3 2/3 метра. Таке колесо одним оборотом довкола своєї оси обіймає простір звиж 11 метрів, а щоби єго порушити, треба пари з тисненєм 14 атмосфер, отже натиску на перекрій шпиня, що рівняє ся натискови водного стовпа 140 метрів високого.

 

П. Александер Мишуга, тенор львівскої опери, мав загадати — як доносять польскі часописи — покинути сцену і заснувати у Львові школу співу. Вість ся здаєсь нам неймовірною.

 

Зміна власности. Ґр. Андрій Потоцкій і п. Гомоляч купили від ґр. Марової Камінку Струмилову за два міліони зр. Контракт підписано вчера.

 

Збори робітників. Нинї дня 16 н. ст. жовтня о 7-ій годинї вечером відбудуть ся в ратушевій сали у Львові збори робітників. На порядку дневнім стоять справи: 1) Економічне положенє робітників, 2) реформа податкового закона і 3) внесеня членів.

 

Огнї. Вчера около 8-ої години вечером вибух огонь на Знесїню під Львовом і знищив стодолу, стайню, шопу і стирту сїна одного господаря. Пожар угасили огневі сторожі зі Львова і Дублян. Огонь був имовірно підложений.

 

Торжественне відкритє шкільного року на львівскій політехніцї відбуло ся в суботу дня 13 н. ст. жовтня. По службі божій в костелї св. Марії Магдалини зібрали ся професори і студенти в авли політехніки, де явили ся також: архіепископ Исакович, заступник краєвого маршалка Хамец, віцепрезідент краєвої ради шкільної д-р Бобжиньскій і професор університету Гризецкій. Торжество відкрив уступаючій ректор Дзиваньскій, зложивши справозданє за минувшій рік і згадав о тих професорах що брали участь в львівскій виставі. Новий ректор Туліє виголосив відтак промову о значеню технічних наук. Вкінци відчитав проф. Фідлєр свій відчит "О поступі в будові водних колїс".

 

З Перемишлянщини пишуть нам: Холєра і проявила ся в нашім повіті. З початку показала ся в Уневі, і там на добре розгосподарилась, бо забрала 15 жертв. Опісля проявилась в Хлїбовичах свирских та в Тучнім, де тілько одна особа умерла. Як звістно в Буску сильно розгостила ся і з-відтам утїкла була одна родина до Перемишлян. На щастє власти зараз про се довідали ся та й цїлу прибувшу родину замкнули до изоляційного дому, і доси скінчило ся там лише на однім випадку смерти. Дня 10 с. м. померла на холєру 18-лїтна дївчина в Кореличах. Заряджено зараз всякі средства осторожности і цїлу родину помершої відставлено до изоляційного дому під варту на кілька днїв. Отсе спорадичні лише випадки в нашім повітї. Що холєра ширше не розгостила ся, то треба завдячити тутешним властям, що енерґічно поступають в тім взглядї. Особливо фізик д-р Валигурскій заслугує на всяке признанє, що поступованєм та зарядженєм своїм не дасть холєрі розширити ся. Звичайно кінчить ся на однім випадку смерти в зараженім місци, як приміром в Тучнім. Лїків нїяких не дають, бо люде загально гуторять що "дохторі" троють людей, хиба хто зажадає. У наш кут занесли відай холєру зі Стрілиск, куди їздять на торги. Дивно, що в заражених містах позваляють власти на торги, де з різних околиць люде приїздять і або привозять або завозять сю епідемію. Люде якось до холєри так привикли, що приймають єї як яку звичайну хоробу. Нїякого постраху по них не видко. — Р.

 

Дрібні вісти. Архикнязь Леопольд Сальватор поверне з женою з Травнкірхер до Львова дня 18 н. ст. жовтня а дня 24 н. ст. жовтня переселить ся на постійне мешканє до Загреба. — Дня 7 н. ст. жовтня повісив ся в Кореличах, перемишляньского повіта в стодолї на крайцї Иван Дацїй, славний піяк.

 

Дѣло

16.10.1894

До теми