Тверді голови.

Два тижні тому назад прийшла непотверджена вістка про зміну кабінету нашого правительства. Ця вістка показала себе опісля, принаймні щодо основної частини, неправдою. До зміни не прийшло. Наступили тільки деякі переміни в поодиноких ресортах, а сам кабінет остає й на далі зі старою партійною фізіономією. Значить, історія з реконструкцією кабінету, яка товчется вже більше четвертини року й про яку доносять нам всі курієри, що приїздять з України як про факт, що має наступити ось-ось, знов відложена на неозначений час. Загалом, як дивитися обєктивно на уклад теперішніх відносин в національному таборі на Україні, виходить, що ледви чи до радикальної зміни прийде. Це є факт, який всю думаючу частину суспільності мусить глибоко застановити а при поважній аналізі просто напоїти її важким смутком й жалем.

 

Наш кабінет носить на собі сліди минулорічного і більшовицького coup d' etat. З хвилею, як Раковський вступав зі своїми платними ордами у Київ а національне правительство мусіло уступати щораз далі на захід, нашим відвічальним політикам з таборів усіх партій здавалося, що успішно протиставитися більшовицькій дурійці зможе тільки правительство, яке по своїм складі й політично-суспільній плятформі відповідатиме по змозі найбільше більшовицькій програмі. Це була та сама спроба переліцитовування більшовиків, яку ми завважуємо в цілій політиці українського національного табору від майже перших днів перевороту в Росії, якою намагалася боротися Центральна Рада, а яка видко-й досі не вивітріла з голов наших політичних керманичів. Тим можна пояснити обставину, що політичний провід нашої термошеної зі всіх боків злими сусідами країни й народу попавшого в кипіток найдикшої суспільної анархії впав в руки соціял-демократів, партії, яка з огляду на чужу національно фізіономію міст на Україні, сьогодні має там найменшу опору серед нашої суспільности або партії соц.-революціонерів, яка за весь час визвольного українського руху не проявила жадного орґанізаційно-політичного життя, не видала зі себе ні одної видної політичної личности а по своїй програмі є звичайною відбиткою російських соц.-революціонерів, що історичною минувшиною, психольоґією й реформаторськими тенденціями являються протилежністю всього, чим живе й чого сподівається українське селянство. Чому й як, зараз побачимо.

 

На кожен випадок, поданий стан річей довів до дивовижного куріозу. Україна має правительство, яке нікого не репрезентує в якому свідомі національні елєменти дають піддержку тільки з огляду на те, щоби не вводити ще більшого замішання в розбурхані филі політичного життя нашої держави. Себто: — правительство з куртуазії! Дивогляд, якому шукати рівні хиба в діточій казці.

 

А тимчасом злі наслідки анормального стану у вершках нашого політичного проводу не дають на себе ждати. Державний корабель оставлений собі, пливе вперід без керми. Саме в момент, коли нам треба як найбільше суцільности, найбільше зорґанізованости всіх творчих сил народу, царює собі партійна диктатура, яке задивлена у московські взірці навіть хапається випробованих учениками Троцького й Лєніна взірців боротьби з другими політичними напрямками. Доволі тільки приглянутися відношенню правительства до преси. Маленькі людці, що дірвалися власти, поводяться немов старі пси з "отдpѣленія по дѣламъ печати". Конфіскати, ґазетні інструкції сипляться не гірше, чим за давного режіму й за несповна півтора місяця — такий поважний орґан, як "Українське Слово", приневолене міняти фірму три рази. Дійшло до того, що голова пресового бюра Др. О. Назарук був приневолений виступити в "Стрільци" з клясичним цитатом Шерідона про значіння преси й цілим рядом гірких уваг, аби покласти кінець принаймні найгіршим проявам дикої партійної диктатури зі сторони уряду. Про факт арештів й трусів в ректора камянецького університету Огієнка й других вже й не згадуємо.

 

Колиб не перехід галицької армії на Правобереже й не мілітарний перелім у звязку з воєнною акцією проти більшовиків, яка мимо усіх важких епізодів прецінь являється світлою картиною в нашому важкому положенні, стан постійної димісії й нескомплєтовання правительства бувби трівав й далі. Але, як мова, нові обставини були занадто сильні, аби не промовити рішучим словом до твердих голов наших дотеперішніх керманичів державних, отже вони нарешті згодилися пустити трохи приманливої власти з рук.

 

Нові події принесли деякі політичні здобутки. Перший: Правительство стануло на становищи парляментаризму а відкинуло дотеперішню, позичену від більшовиків, систему рад. Невже не причина до радощів? Це мусіло — правда — статися щойно шляхом відручного письма директорії до правительства, в якім директорія пригадує йому на цю систему, що на ній опираються всі культурні держави світа — але нарешті сталося. Є надія, що коли так піде далі, то наші партійні доктринери переконаються на ділі, що думає український народ про аґрарний комунізм, якій взяли до своєї платформи наші с.-р.—и, або як ні, то навчить їх про це... Денікин, що немов кіт скочив вже з пазурами на відкриті місця наших "партійних людей", навчить, хоч дарма, що за це прийдеться мабуть цілому українському народови заплатити найдорощим, своєю самостійністю.

 

Ми здалека від нашої бідної країни й хоч всіми фібрами душі бажаємо — на жаль досі безнадійно — дістатися тамтуди, аби стати до позитивного діла біля державного будівництва, бачимо, що політичний провід находиться на Українї на манівцях. Партійне правительство, якого ніхто не вибирав й яке не має за собою всіх народніх верств, не виведе держави з теперішної пітьми. Це може зробити тільки коаліційне правительство. Так було й є у всіх держав та народах, що не переходили й не переходять сотної частини того, що переходимо ми, так й в нас. Інакше занапастимо Україну!

 

Зі списку імен міністрів нового кабінету бачимо, що з малими виїмками, найшлися в нім досі незнані й чужі для нас люде. Зі старих, запалених борців, не увійшов майже ніхто. Чи наш національний корабель є покладом потопаючого судна, з якого всі втікають? Напевно ні. Але поважні, відвічальні одиниці не хочуть братися до діла знаючи з гори, що їх праця серед даних обставин буде засуджена на невдачу. Отже з долу, зі самого коріння мусить прийти оздоровлення.

 

Хто є ще на Україні — не сліпий й не цілком одурманений, хто не бачивби, чого хоче народ? Народ хоче супокою, хоче розумної аґрарної реформи далекої від московських комуністичних експериментів, яких ненавидить й проти яких бореться всіми силами душі, хоче порядку й ладу. Досить страшних забав у червоний фантом, на які можуть позволити собі Москалі, що після упадку більшовиків мають на поготівлі старий державний апарат й моральне та матеріяльне попертя коаліції а не ми бідні, оставлені власним силам й окружені зі всіх боків любими ворогами! Тільки poзумним, тверезим, далеким від суспільної фантазії ділом збудуємо державу. Інакше зроблять це за нас другі а вимучений народ віддячить їм хлібом — сіллю, так, як вже в багатьох випадках віддячував й віддячує. Досить роблення на живім тілі народа всяких експерементів, від яких він вже задихається й прийти до себе не може! Пора на покладення кінця чужій нашим переконанням й характерови більше або менше закритій партійній диктатурі! Бо й коаліція не схоче з нами говорити, пока не матиме ґарантії, що на чолі держави стоїть серіозне і відвічальне правительство.

 

Ми знаємо, що наші партійники — "тверді люде". Але й на найтвердших, як показується під цю пору, можна найти спосіб. Перед війною у Франції, за міністерства Клємансо, коли йшла завзята внутрішня боротьба довкруги справи розділу церкви від держави й кожного дня могло прийти до зміни, старий тигр постійно держав в своїй робітні пальто й невідступний парасоль, а до парляменту говорив: Панове, я готов!... Притьмом треба, аби й до наших засліплених керманичів прийшли представники селянських мас та свідомої інтеліґенції й спитали: ви ще не готові?

 

Еміґрація кричить за правительством, яке обєднувалоб весь національний табор а всіми силами протестує проти партійного правительства.

 

Український прапор

08.10.1919

До теми