◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Страйк кафлярів у Львові покінчений. По довгих пертрактаціях прийшло до порозуміння на цій підставі, що внесено акорд, заведено дневну працю, а платню підвисшено о 50 проц,

 

Союзна робітнича пекарня у Львові. В неділю відбулося відкриття робітничої пекарні, яку заснували пекарські робітники на уділах. Льокаль пекарні находиться при вулиці Городецькій ч. 43.

 

Ограничення залізничого руху. В наслідок недостачі вугля знесено один поїзд на лінії Львів-Краків.

 

Не буде тісточок. На вулицях міста Львова появився урядовий розпорядок, в якім забороняється пекти й продавати тісточка.

 

Скільки видано на війну? Загально воєнні видатки всіх країв виносять 1.500 міліярдів франків. На Францію припадає 145 міліярдів, на Анґлію з кольоніями 180 міліярдів, на Америку 114, на Росію 94, Італію 58, Бельґію, Румунію і Сербію 42, на Німеччину 231, Австро-Угорщину 100, на Туреччину і Болгарію 49 міліярдів. Воєнні кошта противників Німеччини виносять 670 міліярдів. Приймаючи за основу 50-літний період при 5% опроцентуванню, сума, яку Німці будуть мусіли заплатити, виносити-ме 1,904.5 міліярдів. Сума майже не до заплачення, тому француські власти звертають велику увагу на це, щоби дістати зворот шкід в людях матеріялі.

 

Уліпшення бездротного телєфону. Ґр. Арсо виголосив цикль викладів про удосконалення бездротного телефону. В часі викладу в Норимберзі получено стадію бездротного телєфону з апаратом на бальоні, який був над озером боденським. Розмову ведено без перепон на віддаль 140 клм.

 

Вперед!

08.10.1919

До теми