◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

В справі доповняючого вибору на посла до ради державної з міста Черновець доносять з-відтам що Нїмцї-ліберали поставали свого кандидата в особі д-ра Рота. На зборах нїмецкого виборчого комітету в пятницю явили ся між иншими також запрошені представителї черновецких Русинів і устами проф. д-ра Стоцкого заявили ся також за кандидатурою д-ра Рота. Поляки і Румуни не поставили ще нїякого кандидата, однак здає ся, що Поляки пристануть на кандидатуру д-ра Рота. До субкомітету, котрий має порозуміти ся з буковиньским колом польским вибрано між иншими і д-ра Смаля-Стоцкого. — Також ухвалено просити Румунів, щоби голосували за д-ром Ротом.

 

Демонстрація в користь загального права голосованя відбула ся вчера у Львові. По двогодинних нарадах над сим: "Що чувати з нашим виборчим правом!" і по ухваленю відповідної резолюції, удали ся зібрані головними улицями міста при співі "Червоний прапор" перед соймову палату. На ул. Третього мая хотїла поліція здержати похід, але робітники перервали кордон і дістали ся перед соймову палату. По окликах: "Дайте нам виборче право!" і "Нехай живе загальне голосованє!" розійшли ся робітники домів.

 

Глубоке верченє на площи краєвої вистави дійшло з днем 7 н. ст. жовтня до 462 метрів. Треба сумнївати ся, чи до замкненя вистави дійде оно до 500 метрів. Доси ще не пробито твердої опоки.

 

Мощі бл. п. Александра Концевича, бувшого артиста скарбківскої а відтак рускої сцени помершого перед кількома днями, будуть дня 10 н. ст. жовтня перенесені з Янівского кладовища на Личаківске до родинного гробу. Початок обряду назначено на 8-у годину рано. Перенесенєм займають ся артисти польского театру.

 

Славне средство антідіфтеричне д-ра Берінґа спровадили до Львова аптики д-ра Рукера і Миколяшя. Досвіди з т. зв. serum ведуть ся вже від вчера в загальнім шпитали під управою примарія д-ра Відмана. Сі досвіди будять велику цїкавість в широких кругах Львовян.

 

Паровий трамвай, що мав бути вибудований від костела св. Анни у Львові серединою простору між Городецкою і Янівскою улицею, а відтак дальше до Янова, мабуть не буде ся будувати. Именно акційний банк ипотечний, що старав ся о концесію на сей шлях, внїс тепер просьбу до маґістрату, щоби єму дозволено вибудувати паровий трамвай від костела св. Анни Янівскою улицею в гору з бічними шляхами до войскових маґазинів. З того догадують, що сей банк закинув вже плян будови зелїзницї до Янова.

 

Вийшла за Турка, купця Мегмеда Гільмі Кіcоґля, п. Адольфина з Айфлєрів Унчовска, вдова по літоґрафі в Чернівцях. Панї молода перейшла на Ислям а вінчанє відбуло ся у Відни дня 30 н. ст. вересня. Молоде супружє виїхало на Всхід, бо новоженець має в Малій Азії свій гарем.

 

Дѣло

08.10.1894

До теми