◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Що чувати в світі?

 

Канцлєр тов. Реннер заявив явившійся у ньогo депутації промисловців, що багато осіб здає собі справи з грізного фінансового й господарського положення, в якім находиться тепер німецька Австрія. Невідклично зближається небезпека банкроцтва.

 

Провідником монархістичного руху в Німеччині став ґенерал Ґольц, який зібрав біля се бе всі реакційні елєменти. Як доносить орґан независимих соціялістів "Die Freiheit", має він на чолі офіцерських полків рушити на Берлін, щоби насильно завести монархічну владу.

 

Прибалтійські держави, Литва, Лотва й Естонія ведуть вже наради над большевицькою мировою пропозицією.

 

По уході анґлійських військ з Кавказу царить там повний хаос. Апетити Денікіна для загарбання Кавказу всім стали ясні. Потворилися повстанчі відділи, які ведуть партизантку з військами Денікіна.

 

Недуга Вільсона. Президент Америки Вільзон захорів. Стан його здоровля викликав в цілій Америці велике занепокоєння. Лікарі означують його недугу як сильне нервове подразнення та сумніваються, чи прийде повне виздоровлення. Наслідком цего сенат є думки, щоби залишити кампанію ізза мирового трактату.

 

Париські "Temps" доносять зі Штокгольму, що німецький ґенерал Ґольц мав повідомити зближені до Денікіна круги, що він є готов служити російській народній справі з цілою своєю армією. Мусить бути взятий Петроград і належить наступити на Москву.

 

Італійське правительство після розвязання парляменту рішило ратифікувати мир в дорозі королівського декрету.

 

Протианґлійське повстання в Індії хвилево здавлене військами. Власти засудили 108 повстанців на смерть, 265 на досмертне прогнання, 104 на трилітну тюрму, а 336 сконфісковано майно.

 

Вперед!

07.10.1919

До теми