◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

В справі інтернованих і полонених. В справі подань о звільнення інтернованих і полонених, які находяться у Львові, в Домбю, Вадовицях, Перемишлі і инших таборах, — треба звертатися до Самаританської секції Горожанського Комітету у Львові, при вулиці Бляхарській ч. 11, перший поверх, між год. 11—1 в полудне. З провінції можна звертатися письменно.

 

Над чим радила міська рада у Львові? В четвер вечером відбулося звичайне засідання тимчасової міської ряди у Львові. Президент Найман розпочав засідання відчитом телєґрам висланих в імени репрезентації міста до Клєманса і урядів держав антанти з просьбою о прилучення східної Галичини до Польщі. Ці телєґрами вислано тому, що заєдно кружать занепокоюючі вістки про дефінітивну приналежність східної Галичини. Ухвалено 50.000 К. для помочи Горішному Шлескови.

 

Продажа бараболь. Дня 4. вересня розючав міський апровізаційний заклад продажу бараболь в більших скількостях до 100 кґ. на родину в маґазині при вул. Пільній ч. 25 і в будці на Краківській площі. Ціна бараболь продаваних в вище названих місцях продажі як і в склепах виносить 1 К 60 сот. за 1 кґ.

 

Продажа свічок. Маґістрат мовідомляє мешканців міста, що від дня 5. вересня с. р. розпічнеться в усіх міських склепах продажа свічок на відтинок купонових аркушів ч. 10, в рації 1/4 кґ. на родину без огляду на число осіб в ціні 2 К 48 сот. за 1 кґ. Директори консумів як також закладів і інституцій мають зголоситися в VXII. Департаменті маґістрату вул. Пекарська ч. 1, другий поверх в ціли відібрання поборових карт на свічки і то директори консумів дня 5. вересня, а директори закладів після інституцій дня 6. вересня с. р.

 

Львів без вугля. Від двох тижнів не прийшов до Львова ні один транспорт вугля, бо всі транспорти забирає залізниця, а для населення не остає вже нічого. Супроти підвижки тарифи перевозових о 100 проц. і ціна вугля піде високо в гору. Найблищі транспорти вугля для Львова мають прийти в понеділок.

 

Підвижка цін ґазу. На раді міста ухвалено підвисшити з днем 1. ц. м. ціну ґазу на кождім шестистіннім метрі о 30 сот. Від тепер ціни ґазу будуть виносити: до освітлювання 1 К 24 с. за м. шест., для технічних цілий, моторів, робітень та освітлювання сходів 1 К 18 сот.; за ґаз до інсталяцій автоматичних 1 К 40 сот. Підвижка тарифи для найму ґазометрів виносить 100 проц.

 

Аматор гривен. В потягу зі Львова до Стрия вкрадено Гіршови Гобровхови 70.000 гривен в тім 19.000 карбованців.

 

Підвишка оплат від вистав. Рада міста Львова ухвалила підвишку оплат від представлень з 5 на 10 прoц. від всіх инших вистав з 15 на 20 пpоц., від кінотеатрів з 15 на 30 пpoц., від театрів ріжнородности, кольосеїв і т. п. з 20 на 40 проц. Ухвалено також перепроваджування цензури фільмів, головно для молодіжи.

 

Вперед!

 

06.09.1919

До теми