Справи шкільні.

У Львові, дня 22 н. ст. серпня 1894.

 

З кінцем шкільного року 1894 звинули власти шкільні приготовляючу клясу в рускій ґімназії у Львові, мотивуючи єї знесенє тим, що у Львові є вже дві народні школи з язиком викладовим руским, отже кляса приготовляюча стає злишною. Натомість обіцяли власти шкільні устами наших заступників в радї шкільній і в радї державній, що з початком шкільного року 1894/95 будуть отворені кляси приготовляючі при ґімназіях руских в Перемишли і Коломиї, де до тепер — як звістно — нема нї одної чотиро-клясової школи з язиком викладовим руским.

 

Як жаль нам приготовляючої кляси у Львові, котра з огляду на свою спеціяльну і виключну цїль: приготовляти учеників до ґімназії, віддавала тій ґімназії величезні услуги і їй то добра половина учеників завдячувала пізнїйше поступ і ycпix в науцї, так зменшала жаль наш надїя, що страта тая буде надолужена клясами приготовляючими в Перемишли і Коломиї.

 

Тимчасом надїя наша тревала всего-на-всего місяць, бо одна кляса приготовляюча буде справдї отворена в Коломиї, за те, — як доносять нам опечалені родичі з кола перемиского, — і чутки нема про таку клясу в Перемишли! Чи педаґоґічні взгляди инші в Коломиї а инші в Перемишли, місцевости сумежній межи двома населенями, руским і польским, представляючим під взглядом язиковим дивоважний калейдоскоп різнородних говорів і идіомів?

 

Єсли дволїтне истнованє ґімназії коломийскої показало наглячу потребу там кляси приготовляючої, то чи-ж шестилїтний доcвід ґімназії перемискої не показав того ще більше? Нам справді непонятно, як може нормально розвиватись ґімназія без одної бодай чотиро-клясової школи народної або по крайній мірі без кляси приготовляючої? А єсли мимо того розвиває ся, то лишень завдяки тій животній елєментарній силї руского духа та героїчному висиленю наших учителїв, котрим бодай на отсїм місци най буде сказане сердечне спаси-Біг!

 

Дѣло

 

22.08.1894

До теми