Toв. Хрущов M. С. у Львівській і Дрогобичській областях. 7—11 серпня ц. р. голова Раднаркому УРСР і секретар ЦК КП(б)У тов. ХРУЩОВ М. С. відвідав міста Львів, Дрогобич, Борислав, Стрий і Трускавець.

У місті Дрогобичі тов. Хрущов ознайомився з станом нафтозаводів та інших підприємств і дав ряд практичних вказівок керівникам міських організацій і підприємств.

У місті Бориславі тов. Хрущов М. С. ознайомився з станом нафтосвердловин, газолінових заводів і розмовляв з інженерами і робітниками нафтопромислів.

У своїх бесідах з тов. Хрущовим М. С. трудящі висловлювали подяку Червоній Армії і товаришеві Сталіну за їx визволення, запевняли радянський уряд, що вони віддадуть всі свої сили для остаточного розгрому німецьких окупантів, самовідданою працею на нафтопромислах та інших підприємствах забезпечать допомогу наступаючій Червоній Армії.

У місті Львові тов. Хрущов М. С. взяв участь у роботі наради керівних працівників районів Львівської області. У своїй промові на цій нараді тов. Хрущов М. С. поставив ряд конкретних завдань у справі відбудування промисловості, комунального господарства, культурних закладів, сільського господарства та проведення політико-масової роботи серед населення визволених районів. (РАТАУ).

 

Лекції та доповіді для інтелігенції. Розпочало роботу Лекційне бюро Львівського міськкому КП(б)У. Кваліфіковані лектори читають прилюдні лекції з найактуальніших воєнно-політичних питань.

Великий інтерес у інтелігенції міста викликала лекція лектора ЦК КП(б)У тов. Карпенка: "Огляд міжнародних подій". Письменник Ярослав Галан під час своєї лекції познайомив аудиторію в радянсько-польськими взаєминами, лектор тoв. Касименко розповів про зрадницьку діяльність прислужників Гітлера українсько-німецьких націоналістів.

 

Вільна Україна

 

16.08.1944