В cпpaві школи имени Маркіяна Шашкевича у Львові

вислала "Народна Рада" ще перед феріями ось-таке письмо до Ради міста Львова:

 

Світла Радо Міста Львова!

 

Видїл руского політичного товариства "Народна Рада" прийшов до сумної відомости, що фреквенція рускої людової школи у Львові имени Маркіяна Шашкевича в послїдних лїтax значно зменшила ся, і що Світла Рада Міста Львова намірена тую школу постепенно ограничити, наколи фреквенція єї не збільшить ся. До видїлу "Народної Ради" доходили вже від довшого часу жалї руских родичів на різні браки пануючі в сїй школї, — видїл старав ся теперь ті жалї основно розслїдити і прийшов до сего переконаня, що руска людова школа у Львові має [при значнім числї як рускої людности так і рускої молодежи учащаючої до людових шкіл] всяку рацію биту, а причиною упадку єї суть многі недостачі, які в сїй школї панують. Видїл "Народної Ради" уважає тому своїм обовязком звернути увагу Світлої Ради Міскої на ті недостачі і просити: Світла Рада Міска зволить — заким приступить до ограниченя школи — вглянути ласкаво в ті недостачі і зарядити усуненє их, а ми увірені, що тогди й школа напевно в надежний спосіб розвине ся.

 

Недостачі сеї школи суть слїдуючі:

 

1) Школа имени Маркіяна Шашкевича, маюча вже від початку свого истнованя дуже невідповідне уміщенє в середмістю, зістала перед кількома роками перенесена на передмістє Городецке до льокалю ще гіршого, котрий не відповідає найпершим вимогам гіґієни і педаґоґії. Комнати в сїй школї взагалї малі, вогкі, зимні, темні і дуже нездорові. В одній клясї йде се так далеко, що єсть тілько одно вікно, що входить ся до неї просто з подвіря [отже без попередних сїней] і переходить ся нею до иншої кляси! Не дивно, що при такім поміщеню рускої школи многі рускі родичі, не хотячи наражувати своїх дїтей на всякі невигоди і хороби, видять себе примушеними посилати их до шкіл польских, котрі в найблизшім сусїдстві виглядають дуже величаво і мають просторі, ясні й здорові комнати.

 

2) Коли кожда міска школа з викладовим язиком польским має з оглядів педаґоґічних управителем своїм мужа польскої народности і римско-католицкого обряду, привязаного до тих святощей народних, і тим самим уже щиро дбаючого о розвій своєї школи, — руска школа лишена сеї благодати. На чолї єї стояли звичайно люде, котрі не знали добре руского народу, язика і обряду, відносили ся рівнодушно до розвою школи і уважали єї лише становиском переходовим на дирекцію в иншу школу.

 

3) Так само був і склад прочого тїла учительского дуже некористний. При школї поставлено лиш двох сталих учителїв; прочі посади заміщувано тимчасовими і часто зміняючими ся учителями або учительками і давано на ті посади — з малими виїмками в минувших лїтах — звичайно самі найслабші сили, які лиш були в учительстві львівскім. Розуміє ся, що в виду того наука в школї не могла належно поступати, а цїла школа не могла збудити довірія у руских родичів.

 

Се головні причини, длячого руска школа имени Маркіяна Шашкевича замість поступати — в послїдних роках що-до фреквенції молодежи значно упала.

 

Видїл "Народної Ради" осміляє ся тому звернути увагу Світлої Ради Міскої на сі великі недостачі рускої школи і просити: Світла Рада Міска зволить вглянути в них і зарядити их усуненє.

 

Именно просит видїл "Народної Ради", щоби Світла Рада міска:

 

I. умістила руску школу имени Маркіяна Шашкевича в відповіднїйшім льокали, а наколи-б такого не було на середмістю Городецкім, щоби перенесла єї до передмістя н. пр. до каменицї між Ринком і Рускою улицею, де вже давнїйше находилась польска людова школа;

 

II. щоби обсадила єї управителем щироприхильним для рускої школи і знаючим добре рускій язик і обряд;

 

III. щоби замістила школу такими силами учительскими, котрі би вповнї відповідали своїй задачі.

 

Видїл "Народної Ради" має надїю, що як Світла Репрезентація міста Львова так і Світла окружна Рада Шкільна зволять звернути свою ласкаву увагу на піднесені недостачі школи і учинять все, що могло би причинитись до красного єї розвою.

 

Від видїлу руского політ. товариства "Народна Рада", у Львові, дня 14 цвітня 1894.

 

Дѣло

 

14.08.1894

До теми