◦ ◦ ◦ ◦

Офіціяльне звідомлення Галицької Армії з 12. VII.

 

Від вчерашньої ночи ведуться тяжкі бої на відтинку долішньої Стрипи. Ці боі ще не покінчені. Поляки сконцентрували в тім місця нові сили. Шеф штабу Галицької Армії.

 

Іменування в Галицькій Армії за час від 18. VІ. до 10. VІІ.

Полковником підполковник Чмелик Степан. 22.6

Підполковником: отаман Долуд Андрій. 22 .6.

Отаманами: сотники: Шашкевич Богуслав 22.6., Ціха Іван 22.6., Др. Воєвідка Ярослав 22.6., Дибуляк Михайло 22.6., Волощук Роман 4.7. і Кнайфель 4.7.

Сотниками: поручники: Зубрицький Володимир 20.6., Рибачинський 20.6., Когут Степан 20.6., Головінський Юліян 22.6., Чайка Іван 22.6., Косар Володимир 22.6, Загайкевич Богдан 22.6., Рогодзинський 22.6., Іванів Павло 22.6., Метельський Василь 22.6., Балтро Іван 22.6., Бачинський Василь 22.6., Чичкивич Михайло 4.7., Староселець Михайло 4.7., Мар Рудольф 4.7., Гарнецький Василь 4.7., Бравн Віктор 4.7.

Суддями-сотниками: судді поручники: Др. Крижановський Ярослав, Борила Болянський Єронім, Фединський Гриць ось 29.6.

Поручниками: четарі: Вайнґреб Яків 22.6., Ганке Осип 22.6., Верхомий Володимир 22.6, Павлишин Григорій 22. 6., Кузьмак Іван 22.6., Чесник Ємануіл 1.7., Вовкунець Микола 6.7., Калика Володимир 4.7., Крицун Ярослав 4.7., Ващук Корнило 4.7., Кривоус Василь 4.7., Ґоїв Юліян 4.7., Др. Гупаловський Гриць 4.7.

Суддею-поручником: суддя-четар Др. Турецький 29.6.

Рахунковим поручником рахунковий четар Бабелюк Антін 20.7.

Четарами хорунжі: Лящук Микола 20.6., Шольц Віктор 21.6., Полянський Іван 22.6., Оліяшевськнй Гнат 22.6., Медвідь Іван 29.6., Товарницьккй 29.6., Старосольський Михайло 29. 6., Бабяк Франц 29.6., Якович Осип 29.6., Лучка Олекса 29.6., Лесик Василь 29.6. і Тиктор Іван 27.6.

Суддею-четарем однорічний стрілець: Др. Павловський 29.6.

Хорунжим затверджений: Кулицький Зенон 1.7.

Хорунжими іменовані: підхор. Шулик Дмитро 25.6. однор. дес. Саноцький Юрій 21.6., підхор. Сиротюк Андрій 29.6.

Містоофіциром бул. ст. десятник Коцович Антін 27.6.

 

Ромунізація української Буковини починається! Черновецький "Голос Буковини" З дня 6 липня повідомляє, що з початком нового шкільного року будуть учити у всіх українських школах Буковини попри українську також і волоської мови. Сих ферій відтворять у Вижниці, Вашківцях і Заставні курс для українських учителів та урядників в ціли вивчення волоської мови. Згадана ґазета заявляє, що на будуче міститиме в кождім числі лєкції для вивчення ромунської мови.

 

Стрілець

14.07.1919

До теми