◦ ◦ ◦ ◦

До украінськоі інтелігенціі! Украінська армія потребує великого числа молодих інтелігентів, які не служать у війську, до канцелярійноі й телєфонічноі служби! В нинішну тяжку пору, коли нахабний ворог злочинним нападом нищить наш край і силується раз на все поневолити український народ, кожда боєво-здатна одиниця мусить стояти на фронті з крісом в руці.

Команда Запілля звертається отже з покликом до всіх учеників середних та вищих шкіл, яких при бранці узнано за нездібних або які не є обняті мобілізаційним законом, щоби добровільно зголосилися до помічноі служби при телєфоні і пр. Нехай ні оден Украінець не сидить тепер бездільно в дома але по своім силам служить святій справі цілого Народу.

Зголошуватися треба устно або письменно в організаційнім відділі при Команді Запілля в Чорткові будинок семінара І. поверх. Чортків, дня 15 червня 1919. Командант Запілля Коссак полковник.

 

Відозва! Окружені зі всіх сторін ворожими народами і не маючи звідки добути оружя й муніціі для нашоі побідноі і все ростучоі арміі в полі, звертаємось до Тебе, Український Народе, як в селах так і в містах, за твоєю всесильною і могутною підмогою в ділі вишукування й находження крісів, скорострілів і набоів. Найдене означене оружя має здаватися в найблищій стаційній команді причім за кождий гідний крісовий набій буде платитися по 20 шагів а за кождий справний кріс 20 гривень.

З останнього набігу Поляків знаємо, що немалу підмогу давало своїм військам місцеве польське населення, головним чином в містах, котрі узброівшись припрятаним до сього часу оружям виступали цілими відділами в нашім запіллю, розброювали наші тилові частини, складаючи наші власти і призначаючи своі польські уряди. Щоби запобігти (перешкодити) сьому на будуче, будуть ужиті найстрогійші міри для обезоружения польського населення і всіх непевних елєментів і в цьому напрямі буд також прихильне щиро украінське населення оказувати підмогу.

Все населення призивається збирати і відставляти стаційним командам всякого рода инше державне майно, як: сідла, телеєфонічні апарати, каблі, обозне майно та инше. Чортків, дня 19 червня 1919 p. Командант Запілля: Коссак полковник.

 

Оголошеннє. Всі ті котрі знають про залишений телєграфічний і телєфонічний матеріял, як апарати телєграфічні і телєфонічні, батеріі, кабель, звивачі, як також ті в котрих посіданню находяться елєктричні дзвінки мають се зголосити в Секціі удержання телєграфів ул. Коцюбинського 10. в годинах від 8 рано до 12 в пол., і від 3—6 г. по п. до дня 5. VII. 1919 р. Сотник Олексин повітов. і стац. команда.

 

Офіціяльне звідомлення з 26 VI. Польський наступ на Золочів відбито. В протиударі ми заняли Ожидів (на шляху Красне-Броди) і Белзець. На цвірці в Ожидов здобуто один панцирний поізд і 2 вагони стріловини. Наші частини обсадили Броди. Там попали в наші руки ворожі гармати, багато крісів та набоів. Настрій наших військ понад всяку похвалу.

 

Офіціяльне звідомлення з 27 VI. Нині повів ворог сильний наступ на Золочів. Протягом того наступу вдалося противникови хвилево зискати на терені. Haш протинаступ відкинув його цілковито назад. Наші частини дійшли на захід від Рогатина всюди до потока Свірж. Перед тим відтинком фронту сконстатовано або зголошено частини польських полків: 9, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 32 і 2 польський полк лєгіонів. При тім мусимо ствердити, що здобуття Белзця закомуніковане Поляками нинішним радіо до Парижа, заперечене самим ходом подій, що Белзець остає в наших руках.

 

Офіціяльне звідомлення з 28. VІ. На цілім фронті іде бій. Ворог зачав стягненими з німецького фронту силами на ступ на відтинку Рогатин—Бережани — Золочів. Шеф Штабу Галицькоі Арміі.

 

Наше посольство при Ватикані. Радіо з Парижа доносить з Риму, що у Ватикані принято політичню місію правительства естонського, Литви і Украіни. Як відомо головою нашого посольства є гр. М. Тишкевич, а секретар П. Карманський, часово живе в Тернополі.

 

Українські вісти

01.07.1919

До теми