За будучність Галицької землі.

 

 

Вічевий тиждень 15—22. вересня 1918.

 

З уступленням кабінету д-ра Зайдлєра, який разом з бувшим міністром заграничних справ ґр. Черніном стояли як що до української держави, так і що-до австрійської України на становищи Берестейського мира, в австрійській внутрішній і заграничній політиці наступив знов поворот до польської державної ідеї супроти українського народу.

 

Сей поворот загрожує цілій будучности українського народу в Австрії.

 

Австрійський президент міністрів Гуссарек стоїть на становищи неподільности Галичини і заявляється рішучо проти поділу Галичини й утворення окремого українського автономного корінного краю в Австрії, а міністер заграничних справ ґp. Буріян веде з Німеччиною переговори, щоби прихилити її до "австро-польського рішення", себто до прилучення цілої Галичини до Польщі.

 

Українському народови Галицької землі грозить ярмо польської державности.

 

Хвиля важна і грізна.

 

Тому Народний Комітет на засіданню 7. вересня 1918 рішив:

 

В таку важну і грізну хилю український нарід Галицької Землі повинен сказати своє слово, стати на сторожі свого права, виступити в оборані своєї бyдучности.

 

Керманичі австрійської держави і австро-угорської монархії повинні почути, що український нарід Галицької землі хоче бути господарем на свoїй споконвічній землі, що він не позволить наложити на себе ярма польської державности.

 

В сій цїли Народний Комітет оголошує тиждень 15—22. вересня 1918 вічевим тижнем.

 

Протягом сього тижня, в дні, який означить з огляду на місцеві відносини повітова орґанїзація, в кождім повітовім місті відбудеться всенародне віче з протестом проти прилучення української Східної Галичини до Польщі і з домаганням утворення українського коронного краю в Австрії.

 

Ухвали віча будуть телєґрафічно переслані до президії міністрів і до кабінетoвoї канцелярії в Відни, а також подані до відомости Народного Комітету у Львові і президії Української Парляментарнoї Репрезентації в Відни.

 

Повітові орґанізації, мужі довіря і всі інтеліґентні сили в повітах подбають, щоби вічевий тиждень був висловом волі українського народу, гідним споконвічного господаря Галицької Землі.

 

Львів, 9. вересня 1918

 

Д-р Коcть Левицький, Іван Кивелюк.

 

Дїло

 

10.09.1918

До теми