◦ ◦ ◦ ◦

Холмська духовна колєґія.

 

Міністерство віроісповідань затвердило холмську духовну колєґію яко тимчасовий орґан для керування церковними справами в зайнятих землях Української Держави. Колєґія містить ся у Київі (Тургенївська 17/7) і складаєть ся з представників Холмщини, Підляша, Полїсся й Волинї. Холмська духовна колєґія повинна: піклувати ся про матеріяльне забезпеченнє православного духовенства, як того, що повертаєть ся до зайнятих земель, так і того, що перебуває ще на місцях тимчасового розселення, посилати в зайняті землї України священиків і дяків для виконування пастирських обовязків, постачати необхідні для служби Божої церковні річи і т. д.

 

Що дала Україна осереднїм державам?

 

"Neue Lembеrger Zeitung" приносить кілька цїкавих дат про торговельний рух між осереднїми державами й Україною: Загальний обмінний рух товарів виносив до 2 червня с. р. 12,762 ваґони. Звідси відпадають на вивіз з України 7034 ваґонів або 55% загального руху й 5728 ваґонів або 45% на ввіз. До Нїмеччини ввезено 2242 ваґони або 32%, до Австро-Угорщини 4792 ваґони або 68%, отже Австро-Угорщина одержала більш нїж подвійну скількість того, що взяла Нїмеччина. Але сї чисельні відносини стануть инші, наколи звернеть ся увагу на рід вивезених продуктів. А саме до Нїмеччини привезено 1850 ваґонів засобів поживи або 29% загального вивозу тих артикулів, а в Австро-Угорщину 4459 ваґонів або 71% тодї, коли з сирівцїв одержали Нїмцї 392 ваґони або 54%, а Австро-Угорщина лиш 333 ваґони — 46%. З впроваджених в Нїмеччину 1850 ваґонів поживи припадає на збіже 699 ваґонів, а на инші харчі 1151 ваґонів. До Австро-Угорщини привезено: 1352 ваґонів збіжа та 3107 ваґонів инших харчів. Вивіз з України йшов трьома головними лїнїями: Львів, Берестє та Браїла. Головна точка перевозу веде через Львів. Ся лїнїя привезла 64.86%, через Берестє прийшло 19.48%, а через Браїлу 15.66% загального ввозу. Після родів і чисел ваґонів упорядковано таку табелю: Ввіз через Львів 1179 ваґонів збіжа, 3046 ваґонів инших харчів і 338 ваґонів сирівця, через Берестє 180 ваґонів збіжа, 894 инших харчів і 296 сирівця. Товари, ввезені через Львів, зостали ся імовірно в австро-угорській монархії, лїнїї Берестє та Браїла обслугували Нїмеччину. На Україну вислано вуголь і инші артикули, разом 5728 ваґонів. Інтересні також числа з перевозу полонених: від 28 марта с. р. перевезено 162.125 австро-угорських полонених, 15.198 нїмецьких і 161.311 Москалїв.

 

До справи з памятником борцям за незалежність України.

 

З приводу поданого департаментом плястичних мистецтв мінїстрови освіти реферату про потребу збудовання памятника на одній з площ Київа борцям за незалежність України, що першими полягли в Київі, Бахмачі й під Кругами, мінїстер освіти запропонував голові департаменту проф. Павлуцькому виробити статут, по якому має бути зорґанїзована спеціяльна комісія, що провадитиме роботу по збудованню памятника. Коли статут виробить ся і вибереть ся комісію, тодї мінїстер подасть сю справу на затвердженнє Ради мінїстрів. Нa утвореннє фонду департаментови плястичних мистецтв передав уже 500 карб. Гр. Коваленко (Гетьманець) яко 10% з продажі своєї брошури "До страшних днїв у Київі".

 

Український Союз.

 

В українських партійних колах Одеси розроблено проєкт Українського Союзу, що обєднуватиме всї українські партії, товариства й орґанїзації трьох південних ґубернїй. Центральне бюро Союза намічається в Одесї.

 

Договір в справі харчових засобів.

 

Австро-угорський і нїмецький посол підписали 17 червня разом з українським предсїдателем мінїстрів договір про утвореннє української ради для харчових засобів, яка має управильнити для цїлої области України одностайне збираннє харчових засобів і паші й перейняти на себе забезпеченнє стоячих на Українї військ, міст і промислових осередків України, а також вивіз до країв осереднїх держав.

 

Розпуск орґанїзацій української партії соціялїстів-революціонерів.

 

Центральний комітет української партії соціялїстів-революціонерів розпустив усї партійні орґанїзації.

 

Вістник полїтики, лїтератури й життя

30.06.1918

До теми