Вистава краєва в р. 1894.

Гадка устроєня загальної вистави краєвої вийшла від "краєвого Товариства христіяньских купцїв і промисловцїв" — а перші збори для наради над тою справою відбули ся 29 червня с. р в сали львівского ратуша. Збори були досить численні, а між участниками були кн. Адам Сапіга, яко голова провізоричного комітету, впpеoсв. Архіепископи Моравскій і Исакович та члени Видїлу краєвого пп. Хамец і Гошард. На тих зборах запали ухвали, що вистава краєва має відбути ся і от найвідповіднїйшій рік на виставу припадає на 1894 р. Презесом комітету вистави вибрано кн. Адама Сапігу, чотирма віцепрезесами: ґр. Стан. Баденіого, Августа Ґорайского, президента міста Львова п. Мохнацкого і президента Кракова п. Шляхтовского. Принято "Статут краєвої вистави у Львові в 1894 р.", виготовлений дром Скалковским. Вибрано комісію орґанізаційну, котра має занятись вибором головного комітету вистави та збиранєм субскрипцій на капітал основний і фонд ґваранційний. До сеї кoмiciї вибрано 30 членів. Вкінци заявив член видїлу п. Хамєц, що Видїл краєвий і Сойм будуть старати ся всїми средствами підпирати гадку устроєня вистави і улекшити введенє єї в житє.
Комісія орґанізаційна зачала свою роботу. І так найперше разіслано 700 запрошень до знатнїйших осіб і представителїв всїх верств і званій, щоби зволили взяти участь в загальних зборах, які відбудуть ся дня 2 вересня с. р. у Львові. На тих зборах має вибратись головний комітет вистави, до котрого після статутїв належать: презес і чотири віце-презеси, вибрані на перших зборах червня: шість президентів почетних; особи запрошені комісією орґанїзаційною; відпоручники міст і корпорацій, котрі на фонд основний або на фонд ґваранційний вистави субскрибують що найменше 250 зр.; особи кооптовані головним комітетом.
Заразом розіслала комісія орґанізаційна зазив до субскрипції на фонд основний і ґваранційний. Виповнені і підписані блянкети субскрипційні мають надіслатись найрізнїйше до 20 липня. Що до призначеня обох тих фондів, то після норми установленої згаданою комісією, фонд ґваранційний лиш тогдї буде брати участь в коштах вистави, коли покаже ся недобір. Участь сего фонду обмежаєсь лиш до субскрибованої квоти. Натомість фонд основний має уважитись за зворотний. Зворот того фонду наступить або в цїлости або у відповідній части, з надвишки доходів вистави. За сі обовязки признала комісія субскрибентам такі прерогативи: Особи субскрибуючі що найменше 250 зр. на фонд основний будуть мати право до сталої, безплатної карти вступу, а противно ті, котрі підпишуть що найменше 250 зр. на фонд ґваранційний, до безплатної участи в торжествах отвореня і закритя вистави.

13.08.1892

До теми