◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Цїна бараболь. Господарча комісія при ц. к. намісництві повідомляє, що комісія для провірки цїн усталила цїну ранних бараболь із збору 1917 р., очищених і нескільчених — 46 корон за coтнар метричний (46 сот. кґ.) в продажі продуцента.
Підвисшенє дорожняного додатку для державних функціонерів. Комісія для справ державних функціонерів приняла компромісові внесеня підкомітету про підвишку дорожняного додатку.
"Вожд новітного українського руху". В переїздї через Берлїн говорив п. пос. Колесса зі співробітником "Vossische Zeitung" про свої "вражіня" зі Стокгольму тай дав йому "поясненя" про теперішний стан українського "руху" на закордонній Українї. Для читачів "Дїла", котре — можна сказати без пересади — має відомости про зак. Україну найсвіжійші і найточнїйші з цїлої преси Австрії й Нїмеччини, наведені берлїнською ґазетою "поясненя" не приносять нїчого нового нї цїкавого. Цїкава подекуди тільки одна обставина: що поміж усїми иншими титулами, з якими пос. Колесса представлений на вступі своїх "пояснень" нїмецькій публицї (доктор, професор унїверситету, парляментарний посол, віцепрезидент Культурної Ради), стрічаємо ще й скромний титул "вожда новітного українського руху" (Führer der modernen ukrainischen Bewegung)". Ну, ну...
Намісник Галичини у президента мінїстрів. З Відня: Дня 6. с. м. прибув намісник Галичини ґр. Гуйн до Відня і відбув конференцію з президентом мінїстрів Зайдлєром.
Увільнені посли. Як доносять віденські дневники, увільнені посли Ґрафенадер, Война і Натолїцки появили ся 6. с. м. в Палатї послів. Два послїдні одержали вже покликанє до війскової служби. Посли Курилович і Марков перебувають ще у вязници, посли Крамарж і Кльофач мали 7. с. м. бути на волї.
Комітет для привитаня митрополита А. ґр. Шептицького готовить для нього памятник-адресу, в який увійдуть знимки, що зображати-муть житє Українцїв по сей бік боєвої лїнїї за весь час теперішної війни. Число доручених комітетови світлин дійшло вже 214, а коли дочислити до сього 150 обіцяних і замовлених знимок — то збірка представлятись буде як своїм числом, так і ріжнородним та всесторонним змістом дуже поважно. Доси передали комітетови свої знимки пп.: О. Бачинська в Ґміндї, проф. І. Боберський — Відень, о. Д Бодревич — Порохник, О. і А. Горбачевські — Прага, проф. H. Даниш — Відень, В. Зугаєвич — Баранів, о. Й. Іванець — Львів, о. Ст. Йойко — Бохня, суд. Ю. Курдіяк — Fеldpost, Д. Кучика, Сл. і Т. Мойсеовичі, І. Одаркевич —Львів, І. Полотнюк, М. Острава, о. П. Попаца — Пасїчна, о. А. Сїрецький — Кірхберґ, М. Скоморовський — Львів, М. і О. Солтиси — Львів, о. П. Стернюк — Добряни, проф. К. Студинський, Г. Ходоровська і ред. Ст. Чарнецький — Львів. Дякуючи за дотеперішні знимки просить ся все українське громадянство як в краю так і на переселеню о дальшу посилку світлин, що дотикають житя Українцїв під теперішну пору. Бажані знимки з Галичини і Волини, види розвалених церков і т. п., воєнних комітетів і товариств, обходів (н. пр. Маківки), захистів, лїчниць, замітні картини з часів росїйської інвазії, зі здобуваня нпр. Перемишля, посмертна знижка бл. п. о. Березовського, з переселених бараків і з таборів українських полонених. Взагалї все цїкаве з житя Українцїв за час війни від 1914—1917 р. Знимки можуть бути ріжної величини, по змозї ненаклеєні, і по два примірники, з яких один для воєнного музея. Часто поодинокі особи посїдають фотоґрафічні кореспондентки, одну — дві, що для них не представляють більшої вартости а які моглиб дуже гарно доповнити згаданий памятник. Тому й такі картки без огляду на се, що записані, слати в ковертах з поясненями на адресу: о. Мирон Федусевич — Львів, Листопада 20. І. п. — а особисто передавати в склепі "Достави" — Львів, Руська 20.

10.07.1917

До теми