◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Писанка хворим і інвалідам. Наближаються Свята Христового Воскресення. У кожній, навіть найбіднішій, українській хаті в цей празник найдеться паска й свячене. Тільки ті, що без рідні, приковані до шпитальних ліжок будуть лиш у споминах переживали це велике, сімейне свято. Сьогодні, залишені всіми, допивати-муть у самоті свою чашу терпіння. Осолодити їм це терпіння, створити їм хочби маленький міраж їх минулих, проведених із сімєю свят — є нашим громадянським обовязком. Кожна українська сімя м. Кракова зложить від щирого серця оцим хворим і інвалідам малий святочний дарунок у виді чи то печива, мяса чи може й грошей у канцелярії УДК (Суспільна Опіка) в Кракові. Так дамо доказ, що всіх нас лучить одно, що ми думаємо про них і не дамо їм загибати. Пожертви складати в Суспільній Опіці УДК (вул. Льоретанська 18) в великодну суботу 19. квітня в год. 9—12 перед полуднем. — УДК Краків, Суспільна Опіка.
Звичайні загальні збори кооперативи "Український консум", кооп. з відп. уділами в Кракові відбудуться в неділю 27. квітня 1941 в год. 3. по пол. (15-тій) в салі УДК в Кракові при вул. Льоретанській 18, з таким порядком нарад: 1. Відкриття Зборів. 2. Відчитання протоколу з основуючих загальних зборів. 3. Звідомлення з ревізії, переведеної Союзом Рільничих і Зарібково-Господарських Кооператив у Кракові. 4. Звідомлення Дирекції з діяльности за 1940 рік. 5. Затвердження білянсу за 1940 рік та уділення абсолюторії Надзірній Раді й Управі за 1940 рік. 6. Розділ білянсової надвишки. 7. Затвердження прелімінаря буджету на 1941 рік. 8. Зміна §14. статуту Кооперативи. 9. Вибір 2-ох членів Надзірної Ради. 10. Внески й запити. Білянс Кооперативи виложений до перегляду членів в домівці Кооперативи при вул. Гродській ч. 32, І. поверх, м. 20, в урядових годинах від 9—12 і 15—48. За Надзірну Раду кооп. "Український Консум" у Кракові: Іван Кузів, голова, Михайло Хомяк, секретар.
Український концерт у Берліні. В перший день українського Великодня дня 20. квітня в Берліні в салі Бетовена при Кетенерштрассе 32, в годині 18-ій відбудеться концерт Українського Хору під проводом Василя Осташевського. У програмі українські народні пісні (історичні, козацькі, чумацькі, бурлацькі, лірницькі, побутові, обрядові, коломийки) в укладі: Лисенка, Стеценка, Леонтовича, Ф. Колесси, Кошиця, Котка і інших. Білети в ціні від 1 до 3 марки набувати раніше в Централі УНО, Саарляндштрассе 54, II, а в дні концерту при касі від год. 4 пополудні.

20.04.1941

До теми