Нові школи, хати-читальні і клуби

Про те, як з перших кроків радянська влада дбає про освіту і культуру трудящих, красномовно говорить цифри, хоча б з Рудецького повіту, Львівської області.
До приходу Червоної Армії, в цілому повіті було 64 школи, де діти навчались польською мовою, та 9 так званих українських шкіл.
Зараз у повіті є 67 шкіл українських, в яких навчається 12.572 дітей, 11 польських з 1775 учнями та 2 єврейські з 657 учнями. У повіті організовано 3 гімназії — в Комарні — українську, в Рудках — польську і єврейську.
У всіх школах повіту надається школярам допомога, до 25 листопада видано допомогу дітям в сумі 8182 карбованці, та на гарячі сніданки відпущено 9000 крб.
Школи в повіті відремонтовані. В селах Конюшки Семенівські, Хлопчиці, Підгайчики, Хишевичі, Чайковичі, Селянські комітеті надали для шкіл колишні поміщицькі будинки.
В багатьох селах, як наприклад, в Гудках, Підгайчиках, Комарні та Чайковичах при школах утворені батьківські комітети, які допомагають вчителям в організації виховання дітей.
В усіх селах взято на облік неписьменних, яких нараховується 4250 чоловік. З метою ліквідації неписьменності серед дорослих, при школах організовано лікнепи, які планово ведуть курси по ліквідації неписьменності. Добре працюють лікнепи в селах Угерці Винявські, Загір'я, Гудки та Купновичі.
В повіті організовано вже 54 сільських хат-читалень, 20 червоних кутків, 39 співочих гуртків, 145 драматичних, 15 музичних. Особливо гарний хор організовано в селі Угерці Винявські, який дає концерти не тільки у себе, але і в навколишніх селах.
Про широке розгортання освітньої роботи свідчить і те, що тільки до 1 жовтня прийнято на роботу 136 нових учителів в повіті, які за панської Польщі була безробітні. Відділ Народної Освіти потребує ще 155 нових учителів, щоб забезпечити безперебійну роботу шкіл.
П. Козланюк

29.11.1939

До теми