З орґанізації вчительства українських приватних середніх шкіл.

1. лютого ц. р. відбулося загальне зібрання вчителів українських приватних середніх шкіл, зорґанізованих у Kpаєвій Секції при загальній орґанізації вчителів середніх і вищих шкіл "Українська Громада", так, що члени Секції є заразом членами Т-ва "Учительська Громада". Проводив нарадам голова орґанізації проф. Гриць Микетей. Це вчительство обіймає 22 українські приватні середньошкільні заведення; 12 загальноосвітніх середніх шкіл (ґімн. і ліцеїв) та 2 середні фахові школи (купецькі ґімн.) Т-ва "Рідна Школа"; 3 загальноосвітні сер. школи (ґімн. і ліц.). 1 захоронкарську семінарію та 1 сер. фахову школу (кравецьку ґімн.) СС. Василіянок, 1 сер. загальноосв. школу (ґімн. і ліцей) Українського Інституту для дівчат у Перемишлі, гр.-кат. Малу Семінарію у Львові та 1 сер. фахову школу (кооперативний ліцей) Р.С.У.К. Українських державних середньошкільних заведень є всього 6; пять загальносвітніх (ґімн. і ліцеїв) та один рільничий ліцей у Черниці.
До орґанізації вчительства українських приватних середніх шкіл не належать досі, на жаль, учителі двох українських прив. середніх шкіл (ґімн. і ліцеїв) на Волині: в Луцьку й Рівному.
На загальне число членів Т-ва "Учительська Громада" 491 орґанізація учителів прив. українських шкіл начислює 276 членів, так, що на вчителів українських держ. шк. та емеритів припадає 215 членів.
З діяльности Ради Секції довідуємося, що головною її журою були справи ідеольоґічного та професійного характеру.
1. Досі службовий правильник, який нормує права й обовязки вчительства, крім Т-ва "Рідна Школа" впровадила тільки Митрополича Шкільна Рада для своїх шкіл на терені львівської архиєпархїї; зате не мають ніякого службового правильника середні школи СС. Василіянок у станиславівській і перемиській єпархії та Український Інститут для дівчат у Перемишлі.
2. Вчительство українських прив. середніх шкіл дістанє пересічно 50—60% платні вчителів державних шкіл.
3. Стверджено застрашливий упадок фреквенції нашої молоді в загальноосвітніх ліцеях, так, що гороскопи щодо числа майбутніх студентів у високих школах представляються дуже сумно. (Всіх хлопців і дівчат в українських загальноосвітніх ліцеях 165!!!). Над українським громадянством зависла загроза, що воно буде в близькій майбутности позбавлене інтеліґенції з вищою освітою. Пособляє дещо цьому злу фальшиво зрозуміле гасло фахової освіти з одного боку і матеріяльна скрута нашого громадянства, головно селянства, з другого боку. На цю справу повинно звернути увагу наше громадянство й українська преса.
4. Обговорено також справу розпорядку шкільної влади, що польську мову й історію також в українських приватних середніх школах мають викладати вчителі-поляки. Цей розпорядок відбивається на вчителях українцях не тільки з ідеольоґічно-морального боку, але також і з професійного, поглиблюючи ще більше безробіття в рядах українського вчительства.
5. Обговорено ще м. ін. справу проєкту державної праґматики для вчителів прив. середніх шкіл, який задумують внести на порядок нарад сойму польські вчительські орґанізації.
6. До нової Ради увійшли: проф. Микетей Гриць, голова; Коструба Петро, заст. гол.; Матіїв Мельник, секретар; члени: Литвиненко Надія, Каменецький Юл.; заст. членів: д-р Лев Василь і Любинецька Фалина. До Головної Ради Т-ва "Учительська Громада" делєґовано: проф. Гриця Микетея й інсп. д-ра Маркіяна Терлецького; до шкільної комісії в "Рідній Школі" проф. Кордубу Петра і проф. Кострубу Петра. В Головній Управі Т-ва "Рідна Школа" заступають учительство українських прив. сер. шкіл: проф. Гриць Микетей і д-р Яким Ярема.

16.02.1939

До теми