Еспанський король у Відни.

ВІДЕНЬ (Ткб). Еспанський король прибув тут в суботу по полудни.
ВІДЕНЬ (Ткб) Еспанський король учера передполуднем в мундурі австро-угорського ґенерала прибув до Шенбруну і відвідав цісаря, котрий мав на собі мундур еспанського маршалка. Відвідини тривали пів години. Попращавшися щиро король поїхав до Бурґу, де з арх. Фердинандом і його родиною був на богослуженю. В полудне король був на снїданю у арх. Евгена. О год 2. м. 30 по полудни король з численним товариством відїхав до Сельовиць в Моравії. Товариство прибуло там о годині 4 м. 30 по полудни і замешкало в замку архикнязя Фридриха на кількадневий побут задля ловів.
Новий курс в Хорватиї.
БУДАПЕШТ (Ткб). Королївській комісар Скерлец прибув в суботу до Загребу і буде там вести переговори з хорватськими полїтиками.
В тутешних полїтичних кругах гадають, що сї конференциї доведуть скоро до порозуміня між правительством і сторонництвами. Сербсько-хорватська коаліция збереть ся в понедїлок на пленарне засїданє і займеть ся вислїдами будапештенських переговорів в хорватській справі та прийме в сїй справі постанови.
Арх. Франц Фердинанд в Анґлїї.
УІНДСОР (Ткб.) В суботу вечером по концертї анґлійська королївська пара попращала ся з арх. Францом Фердинандом і княжною Гогенберґ. О год. 11 м. 15 архикнязь з жінкою відїхав королївським двірським поїздом до Льондону. На дворець відпровадили достойних гостий король і князь Валїї.
ЛЬОНДОН (Ткб.) Підчас відїзду арх. Фрица Фердинанда з Уїндсору, анґлїйський король подав архикнязеви руку, а потім, коли поїзд рушив, ще раз подав йому руку крізь вікно.
БЕРЛІН (Ткб.) National Zeitung обговорює полїтичне значінє гостини арх. Франца Фердинанда в Уїндсорі і заявляє, що вона є новим доказом мірного настрою в положеню і щирих відносин між великими державами. Здаєть ся, що нїяка подїя не виявляє в такій степени постійности теперішних мирових відносин, як сї відвідини в Анґлії, які замикають ряд важних зїздїв, котрий почав ся в Берлїнї, а котрого дальшою частию були гостини в Конопішт і Шенбрунї.
Буджет нїмецької держави.
БЕРЛІН (Б. Вольфа). Державний буджет на 1914 р. виказує видатки і доходи в сумі трох мілїярдів 403 марок.

24.11.1913

До теми