◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Управа руско-народного театру в Самборі оповіщує такій дальшій репертуар представлень: в нeдїлю 21 лютого комедія "Модний жених", ві второк 23-ого "Учитель" Франка, в четвер 25-ого комедія "Торговля жемчугами" Г. Цеглиньского. В суботу представленя не буде, бо саля буде занята.

 

На перших загальних зборах Читальнї "Просвіти" у Львові дня 14. н. ст. лютого с. р. явило ся над 100 міщан і міщанок львівских. Збори привитав п. Юліян Романчук яко голова товариства "Просвіта". Потім обняв провід зборів проф. Гр. Врецьона яко відпоручник Головного видїлу і удїлив голос д-ру Костеви Левицкому, а той пояснив значінє і устрій читалень "Просвіти". Зібрані члени ухвалили вкладку членьску по 10 кр. на місяць. Вкінци вибрано першій видїл Читальнї, до котрого ввійшли: Гр. Врецьона, Єроним Бандровскій, Євгеній Мартинець, Стефан Яросевич і Гр. Іона, а яко заступника видїлових: Гр. Мельник і Ив. Островскій. По загальних зборах уконституував ся видїл, вибираючи головою Читальнї Гр. Врецьону, заступником голови Єронима Бандровского, секретарем Гр. Іону, касієром Євг. Мартинця, бібліотекарем Стеф. Яросевича, а контрольорами обох заступників видїлових Гр. Мельника і Ив. Островского. По уконституованю ухвалив видїл Читальнї устроїти у Львові великі вечерницї в память 36-их роковин смерти Тараса Шевченка для читальників з округа львівского.

 

Справа побитя академиків львівских поліцаями підчас "гусака" в ночи вже полагоджена і вияснена. І так ті два поліцаї, котрих увязнено за побитє, увільнені судом войсковим від вини задля браку доказів их вини. А знов комісія, вибрана радою міскою для розслїду нетактовного поведеня властителя цукорнї Бєнєдского в тій афері, видала осуд прихильний для п. Бєнєдского.

 

В справі шпігуньства в кругах войскових голосять дальше, що відбула ся судово-війскова ревізія в мешканях редактора "Галичанина" п. Маркова і редактора "Страхопуда" п. Мончаловского.

 

В Рускім касинї в Стрию відбуде ся в четвер 25-ого с. м. послїдний сих мясниць вечерок з танцями. Комітет, постаравшись о світлу удачу сего вечерка, просить П. Т. публику місцеву і замісцеву о найчисленнїйшу участь.

 

Дрібні вісти. Дня 2 н. ст. марта с. р. відбуде ся в Чернівцях в церкві св. Тадея о годинї 12-ій в полудне вінчанє п. Михайла Вашкевича з панною Марією Желехівскою. — Цїсар потвердив поновний вибір ґp. Ст. Тарновского на презеса, а д-ра Ст. Смольки на віцепрезеса краківскої академії наук. — Брідска палата торговельна і промислова вибрала своїм презідентом С. Бурштина, а єго заступником М. Кулака, обох жидів. — Дня 28 с. м. відбуде ся вінчанє Ореста Гнатишака, укінченого богослова, з панною Лукією Ивасївковою в Дубнї [стація Переворск].

 

Дѣло

20.02.1897

До теми