◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

В послїдній хвили одержуємо сумну вість з України і дїлимо ся нею з нашими Читателями: ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛЇШ звістний україньскій писатель, товариш Шевченка, вязень політичний з 1840-вих років, в 1860-тих роках провідник літературного руху україньского упокоїв ся дня 2 (14) лютого с. р. в своїм хуторі коло Борзни в 78 роцї житя. Вічна Покійному память і земля Єму пером!

 

Комітет будови "Руского Народного Дому" в Борщеві устроює в четвер, дня 25-ого с. м., в комнатах борщівского касинового товариства вечерок з танцями, на котрий запрошує всї дооколичні родини. Чистий дохід і добровільні датки призначені на будову "Руско-народного Дому" в Борщеві. Вступ на вечерок платить ся: від родини з трох осіб 4 зр.; від особи 1.50 зр. Стрій для пань вечерковий або народний; для панів балевий. Початок вечерка точно о 8-ій год. вечером.

 

Четверті вечерницї тов. "Рускої Бесїди" у Львові відбудуть ся в суботу дня 20 с. м. в комнатах товариства.

 

Заходом видїлу тернопільскої "Рускої Бесїди" відбуде ся в Тернополи, в комнатах товариства, вівторок, дня 23-ого с. м. вечерок з танцями, на котрий видїл запрошує усїх, не розсилаючи окремих запрошень. Вступ від родини 2.50 зр., від особи 1 зр. Початок о 8-ій год. вечером.

 

З видїлу товариства св. Ап. Павла: Реколєкції для интеліґенції відбудуть ся у Львові в слїдуючім порядку: I. Для мужчин в днях 8, 9, 10 і 11 цвітня завсїгди о годинї 6, вечером в духовній семинарії, сповіди 12-ого пополудни, причастія 13-ого о год. 8. рано. — II. Для женщин в монастирі CC. Василіянок в днях 29, 30, 31 марта і 1 цвітня о годинї 4. по полудни, сповіди 2-ого цвітня пополудни, причастія 3-ого цвітня о год. 8. рано.

 

В справі увязненя підозріних о шпіонство Ванічка і Бартмана звістно поки-що лиш те, що розходить ся тут о замірене роздобутє мобілізаційних плянів і спроданє их россійским війсковим властям. Головна вина в тій справі має тяжити на поручнику Бартманї, котрий так само як і екс-капітан Ванічек, утратив був офіцирску ранґу в наслїдок рішеня гонорового суду. Крім них обох в ту справу має бути вмiшaниx єще більше осіб, війскових і приватних, так у Львові як і в других місцевостях. У многих осіб відбули ся вже й ревізії, а в Перемишли, в звязку з тою справою, потягнено до одвічальности полковника ґенерального штабу, п. И... У Львові вступне слїдство провадив радник Гайдерер, а до Відня покликано зі Львова телєґрафічно команданта львівскої залоги, ґp. Шулєнбурґа.

 

Процес Алексія Щербана обжалованого о обманьства еміґраційні скінчив ся вчера увільненєм. [На головне питанє що-до вини єго відповіло сїм присяжних "так" а пять "нї".]

 

Дефравдація касієра Клосовского в Кракові не обмежує ся на сумі 50.000 зр. Дальше шконтрум виказує більші браки в касї, що досягають суми 57.000 зр. Надужитя тревали від кількох лїт. Дотеперішний перегляд каси виказав, що Клосовскій радив собі всїляко: грошевих посилок не висилав від-разу, але задержував перші, щоби покривати их пізнїйшими; в рульонах з коронами держав завинені 20-геллєрівки, так що в тих рульонах було по 5 зр. замість по 25 зр.; замість давнїйших cpiбниx шісток в рульонах були крейцари; в пачках з банкнотами замість по 1000 зр. було по 700 до 800 зр. Одним словом касієр пускав ся на різнородні дотепи і хитрощі. Робив він маніпуляції з щадничими книжечками. Другі єго помисли поки що не викриті. Підчас арештованя при Клосовскім найдено лишь 5 зр. Вийшовши в понедїлок рано з бюра, він забрав з каси єще 6.000 зр. З того 4.800 зр. післав в ковертї одному з своїх кревних. Ті гроші відзискано. Що стало ся з останними 1.200 зр., не звістно. Може бути, що Клосовскій заплатив ними якійсь довг, або на кредит уряджену орґію. А мав він нахил до гулящого житя з орґіями. Були хвилї, коли він, прийшовши до публичного льокалю, казав приносити собі кілька фляшок шампана і товк одну по другій о землю; відтак, пючи чарку коняку, кидав склом в зеркало і розбивав єго. А за все те він платив, так що такі забави коштували єго нераз 200–300 зр. Були в него й численні векслеві зобовязаня, котрі вирівнував значними готівками. При тім всїм він грав визначну ролю в товарискім і політичнім житю Кракова — грав він, а радше єго гріш.

 

Дрібні вісти. У Львові помер Мар. Снядовскій, асистент міского архіву. — Вчера повісив ся у Львові при ул. Курковій ч. 35 Вяч. Дембицкій, 16-лїтний син машиніста в друкарни Щ. Беднарского, Бол. Дембицкого.

 

Дѣло

19.02.1897

До теми