◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Виборчі лісти з V-ої і ІІ-ої курії львівского округа вислала вже презідія маґістрату міста Львова намістництву до затвердженя. В ІІ-ій курії число виборцїв в порівнаню з числом останних виборів перед 6 роками побільшило ся о 2.500, так що тепер виносить 9.500. З того числа є 3000 управнених до вибору титулом личної кваліфікації. Урядове число виборцїв з V-ої курії в містї Львові виносить 29.128. Але спільно з містом голосувати-муть три судові округи (щирецкій, винницкій і львівскій повіти), корих лісти виказують 24.000 управнених до вибору. Лєґітимаційні лісти до вибору вже виготовлені і з уповажненя намістництва радниками в заступстві презідента міста підписані. Розсилка ліст зачне ся дня 20-ого с. м.

 

В поворотї з Бразилії приїхали нинї до Львова делєґати видїлу краєвого о. Ив. Воляньскій і д-р І. Семирадскій.

 

О руску народну школу в Чернівцях старали ся черновецкі Русини в тамошній радї міскій вже кілька лїт тому назад. Петиція их пролежала собі в черновецкім маґістратї спокійнесенько аж до тепер і аж ось на останнім засїданю ради міскої прийшла під наради. Результат випав такій, що славні радники столичного міст зеленої Буковини відкинули петицію. Само собою розуміє ся, що черновецким Русинам випадає тепер доходити свого права дорогою висших инстанцій.

 

Баль "Академічної Громади" дня 9 лютого с. р. удав ся під кождим взглядом знаменито і був безперечно найсвітлїйшим зі вcїx руских балїв, устроюваних в сїм карнавалї. Велика саля "Народного Дому" була переповнена місцевими і замісцевими гістьми, а до першого кадриля стануло близько 140 пар. Весела, жива і сердечна забава протягала ся під знаменитим проводом п. Сарачиньского до 7% рано. Чистого доходу на фонд запомоговий єсть около 150 зр.

 

Увязненє бурмістра з Бучача Бериша Штерна, затвердила палата радників окружного суду в Станиславові.

 

Опера "Галька" була виставлена вчера в львівскім театрі ґр. Скарбка в знаменитій обсадї. Головні партії обняли пп. Єрмін (стольник), Ґурскій (Януш), п-нї Конарска (Галька) і п. Мишуга (Іонтек). П. Мишузї вручено по арії "Szumią jodły" величавий вінець, а кождий єго cпiв нагороджувано грімкими оплесками, бо-ж справдї креація п. Мишуги ролї Іонтка идеальна.

 

Пожари навіщають сеї зими передовсїм малі місточка та й то лише их жидівскі части. І так за час півтора місяця Чортків палив ся оногди вже четвертий раз. Тим разом погоріло лише 5 будинків в ринку. Та лїпше погуляв собі огонь в Белзї. Там в четвер, 11-ого с. м. погоріло 30 жидівских домів. Були то самі нужденні родини, що й остали ся тепер без даху і хлїба.

 

Будинок для товариства штук красних у Львові. Будівнича секція львівскої ради міскої ухвалила поставити будинок для товариства штук красних. Будинок той займе цїлий чотирокутник плянтації межи улицями Чарнецкого, Собіского, Подвалєм і Валовою з фронтом до намістництва.

 

О розширенє сїти елєктричного трамваю у Львові старають ся передовсїм мешканцї горішної части Городецкого передмістя і внесли вже до ради міскої відповідну петицію. Комісія, що управляє дїлами елєктричного трамваю, не увзгляднила на разї тої петиції, а се тому, що розширенє сїти в однім напрямі являє ся невигідне. Сїть та буде розширена в кількох напрямах рівночасно, та перевести се не дасть ся без попередних студій відповідного побільшеня центральної елєктричної стації.

 

Дрібні вісти. У Відни помер ґеніяльний актор надворного театру Фридр. Міттервурцер в 55-ім роцї житя і в повній силї артистичної творчости. — В Лихвинї горішнім, тарнівского повіта, відкрито богаті поклади камяного вугля. Мають там бути ще й поклади ропи. — В Варшаві вихопили ся в менажерії Ґрайля з клїтки два льви. Поки их половлено, в менажерії панував страшний переполох, серед котрого богато осіб потерпіло ушкодженя на тїлї. — В Самборі помер пенсіонований радник двора Лев Скурскій в 85-ім роцї житя. Покійний був батьком професора львівского університету Ал. Скурского.

 

Дѣло

17.02.1897

До теми