◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Дѣло,15.02.1897

Новини

З руско-народного театру. Дружина руско-народного театру переїзджає нинї 5-ого с. м. з Долини до Самбора і дасть ві второк на перше представленє "Ой не ходи Грицю". Сподїватись належить, що самбірска і доокрестна интеліґенція не наразить нашого театру на дефіцити і прийме єго так, як приймає ся все, що своє, рідне.

 

Заходом "Руского Касина" в Стрию відбуде ся в четвер, дня 25-ого с. м., в сали під "Чорним орлом" вечерок з танцями, на якій запрошує ся місцеву й доохрестну публику. Тому, що се послїдний вечерок в тих мясницях, комітет докладає всїх старань, щоби забава як найкрасше випала і надїє ся, що поважана публика возьме в нїй як найчисленнїйшу участь. Від видїлу "Руского Касина" в Стрию: Иван Вахнянин голова і Ярослав Олесницкій секретар.

 

Новий уряд почтовий увійде з днем 16. лютого 1897 назад в житє в місцевости Грабова повіту каменецкого. Уряд той буде сполучений одноразовим денно післанцем пішим межи Буськом а Грабовою. До округа доручень уряду почтового в Грабовій належати будуть громади і обшари двірскі Грабова і Яблонівка.

 

Процес карний против Ал. Щербана о обманьства еміґраційні ведесь від 12-ого с. м. перед судом присяглих у Львові і ще не скінчив ся. Обжалованого боронить адв. д-р Сумпер.

 

Увязненя. У Львові увязнено оногди вислуженого капітана п. Ванічка і другого вислуженого офіцира яко підозріних о шпігуньство. — Нїмецкі дневники дістали з Тернополя вість, що в справі здефравдованих на почтї в Старій соли тамошним експедитором 15.000 зр. і фальшиві перекази почтові прибув до місточка Микулинець прокуратор з Самбора і на публичнім бали арештовано одного визначного пана і єго дочку яко підозріних о співвину та й відставлено их до Самбора.

 

Дирекція зелізниць державних звіщає, що на коломийскій лінії льокальній почав ся знов рух пoїздів 13-ого с. м. а на лінії Гадікфальва – Радівцї 12-ого с. м.

 

Торговельна академія у Львові, що мала бути заложена вже в осени с. р., була предметом нарад на останнім засїданю торговельної палати. Між иншим поставлено два внесеня: одно — щоби палата в цїли улекшеня користаня з тої институції утворила стіпендійну фундацію; друге — щоби постаратись о право однорічної війскової служби для окінчених cлyxачiв будучої академії. Оба внесеня принято.

 

Буковиньскій сойм на внесенє видїлу краєвого ухвалив одноголосно почтити цїсарскій ювілей основанєм закладу для невилїчимо-божевільних.

 

Дрібні вісти. Дня 11 (23.) лютого с. р. відбуде ся в Мозолівцї [стація зелїзницї Манастириска] вінчанє п. Юліяна Барановского, окінченого богослова, з панною Александрою Застирець. — Дня 16 (28) с. м. відбуде ся в Перегримцї [зелїзн. стація Ясло] вінчанє окінченого богослова п. Петра Каламунецкого з панною Іоанною Мишковскою, дочкою тамошного священика. — У Львові помер ґімназіяльний учитель Лукіян Чехович в 39-ім роцї житя.

 

Дѣло

15.02.1897

До теми