Після нападу на родину Касперських у Чижикові.

Слідство у справі нападу на родину Касперських у Чижикові не закінчене і сьогодні нічого не можна сказати про те, хто той напад виконав і що було його причиною. На підставі зібраних дотепер даних можна твердити, що це не був напад з грабіжницькою метою, бо грабіжники, що шукають за грішми чи іншими цінностями, не бють образів та без конечної потреби вікон. Зрештою побиті Касперські не кажуть, щоб бандити домагалися від них грошей. Їх оклики, з якими вони зверталися до Касперських, свідчать про те, що причина нападу була зовсім інша.
Цікаве, що пишучи про цей напад у Чижикові львівське ендецьке „Слово Народове“ (ч. 215 з 27-го ц. м.) особливо підкреслило, що родина Касперських, на яку зроблено напад, „вела перед" у тій акції, наслідком якої „кільканацять осіб“ перейшло з римо-католицького обряду на грецький. Перейшли, як відомо, і самі Касперські.
***
На допомогу жертвам бандитського нападу в Чижикові зложили в Адміністрації „Діла“ дальше: д-р Іван Німчук 5 зол., Осип Боднарович 3 зол., Евген Зибликевич 2 зол., Михайлина Косач 2 зол. 29.07.1938

До теми