Рух передвиборчій у Львові.

 

При кінци сего місяця мають відбути ся у Львові доповняючі вибори двох послів з міста Львова до сойму краєвого. Чим близше до дня виборів, тим більше оживленою стає акція передвиборча, а саля ратушева стоїть що дня від 6-тої год. вечером отвором для зборів горожан львівских.

 

Поки що завязали ся доси два комітети: загальний (powszechny) і горожаньскій; в комітетї загальнім злучили ся в певній мірі елєменти опозиційні польскої суспільности, а в комітетї горожаньскім засїдають представителї польскої демократії. Комітет загальний під проводом професора політехніки Дзєвиньского предложив кандидатури пп. директора школи промислової Солеского і редактора Реваковича. Комітет горожаньскій під проводом професора університету д-ра Малецкого уложив лісту з десятьох кандидатів, котрі по черзї мають ставати перед виборцями, але пятьох пропонованих кандидатів вже зрекло ся тої чести, так що тепер на лістї сего комітету стоять отсі кандидати: проф. Балясіц, проф. Цєсєльскій, д-р Чижевич, міщанин Цюхциньскій, презідент міста Малаховскій, проф. Скибиньскій і проф. Захаревич.

 

Кампанію передвиборчу отворив комітет загальний, скликуючи збори минувшої суботи і недїлї, на котрих станули кандидати: Солєскій і Ревакович. Професор Солескій зазначив, що в соймі заняв би ся головно справами шкільними, бо у нас на тім поли великі недостачі. Краєва рада шкільна робить всїлякі вигадки і пляни, а користи не видано, бо се все суть експеріменти на мозках дїтей і кишенях родичів. Що-до инших справ публичних, то заявив ся против громад окружних а за полученєм дворів з громадами, за справедливим законом дороговим і т. д. Висказав ся симпатично о польскім сторонництві людовім і обіцяв старати ся наклонити соймовий клюб демократичний до більшої прихильности для руху людового.

 

Між интерпелянтами, котрі ставили кандидатови питаня, був також п. В. Нагірний з питанєм, які має погляди на справу руску. Проф. Солєскій відповів, що від давна стоїть за рівноправностію Русинів на поли шкільництва і під всяким иншим взглядом, — будучи тої гадки, що годї знищити сего, що истнує, тож треба подати рускому народови способи і можність до самостійного розвитку. Збори ухвалили одноголосно підпирати кандидатуру п. Солєского.

 

Другій кандидат п. Ревакович заявив, що не буде кандидувати, бо не хоче наразити урадників на всїлякі неприємности, як се вже було при попередних голосованях на єго особу.

 

Збори не приняли сего заявленя до відомости і поручали комітетови просити п. Реваковича, щоби не цофав своєї кандидатури.

 

Комітет горожаньскій скликав перші збори на вчера за спеціяльними запрошенями. З кандидатів промавляли пп. Балясіц і Цєсєльскій. Интерпеляції і відповіди на них випали дуже млаво. Дальші збори будуть відбувати ся в слїдуючих днях.

 

Соціял-демократичні робітники відбули в недїлю рано в сали ратушевій збори, на котрих зазначили своє невдоволенє з всїх кандидатур, ставлених обома комітетами.

 

Дѣло

20.10.1896