◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Похорон бл. п. Юлії Шашкевичевої, вдови по бл. п. Маркіянї, відбув ся вчера з полудня. По відправі обряду похоронного в домі жалоби при площи Бенедиктиньскоі — винесено чорну металеву домовину на караван, за нею вінець від народно-руских товариств, і похід двигнув ся. Похорон вели оо. крил. А. Василевскій і И. Чапельскій і оо. А. Темницкій, Д. Лопатиньскій, К. Яримович і Т. Лежогубскій через ринок і улицї Руску, Підвалє на кладовище Личаківске. Домовину зложено в мурованім гробі побіч домовини Маркіянової.

 

З Равского пишуть нам: Дня 3. жовтня с. р. відбуло ся в селї Голім поблагословенє угольного каменя під будову нової мурованої церкви. По відправі служби Божої трема сусїдними священиками і по гарній проповіди поблагословив угольний камінь потелицкій декан о. И. Гавришкевич. Церков тая, що здвигне ся після плянів п. Василя Нагірного, має коштувати 17.000 зр. і, після оцїнки знатоків, буде окрасою домів Божих равского повіту.

 

На фонд будови руского театру у Львові збирав Складки в Камінцї струмиловій [на просьбу комітету будови театру] також помершій тамтого тиждня у Львові нотарь бл. п. Д-р Кароль Ленартович, а зібраний гріш уміщував на щадничу книжочку тамошного товариства задаткового. По єго смерти родина зложила тую книжочку [ч. 731] до рук тамошного начальника суду п. Кароля Підляшецкого, а він зреалізував єї, піднявши з каси каменецкого товариства задаткового 40 зр. 67 кр. [36 зр. капіталу + 4 зр. 67 кр. відcoтків] і враз з рахунком передав через нашу Редакцію до Фонда будови театру.

 

Огнї. Страшне нещастє постигло місточко Щуровичі в повітї брідскім. Огонь знищив там 118 домів, фільварок і приходства з церквою і костелом. До 700 мешканцїв остало ся без даху і хлїба. Шкоду обчислюють на 300.000 зр.

 

Нове жерело нафти в глубинї 350 метрів відкрито в Східници за Бориславом, в лїсї званім Загар. Жерело се таке убивне, що скількостію добуваної ропи перевисшає всї инші східницкі жерела разом.

 

З державних зелїзниць. Дирекція зелїзниць оголошує, що з причини перебудови моста на Дністрі буде в днях 15 до 17-ого с. м. застановлений товаровий рух на шляху між стаціями Коростятином а Нижневом. Рух осіб і пакунків буде удержаний, однак подорожні будуть мусїли пересїдати при місци перерви, а пакунки будуть переносити ся.

 

Дрібні вісти. Дня 15 н. ст. жовтня с. р. відбуде ся вінчанє п. Александра Гутковсвого окінченого богослова, з панною Меланією Крайчиківною, дочкою пароха в Воли куниньскій [стація зелїзницї Добрусин]. — З Загребу доносять, що на поїзд товаровий, котрий відійшов у пятницю рано до Загоря, зсунула ся гора між стаціями Нови-Маров а Будинщина і присипала землею машину та три ваґони. В наслїдок того утратив обі ноги гамівничій поїзду Бартолеп. Проча обслуга поїзду вийшла з тої пригоди цїло. — П. Антін Добряньскій, нотаріяльний кандидат зі Львова, именований субститутом ново основаної посади нотаря в Дрогобичи. — Познаньскій епископ д-р Лїковскій має приїхати до Львова на торжества 300-лїтного ювілею унії берестейскої. — В Станиславові панує епідемія діфтерії і скарлятини. — Дирекція царских театрів петербургских заборонила паням сидїти в капелюхах в кріслах і в амфітеатрі. — До Львова приїхав збирати складки на будову костела священик католицкій сиро-халдейскій Авраам Альгас. — В Бродах заведено телєфон межи староством а зелїзничим двірцем і граничною стацією в Клекотові. — Збори католицких робітників у Львові відбудуть ся 11-ого с. м. в сали ратушевій, щоби заложити христіяньско-соціяльну корпорацію під назвою "Przyszłość", котра би противдїлала впливови соціяльної демократії.

 

Дѣло

07.10.1896

До теми